World Creativity and Innovation Day

FN har satt 21. april 2021 som World Creativity and Innovation Day for å synliggjør og øke bevissthet rundt de betydningsfulle rollene som kreativitet og innovasjon betyr i alle aspekter av menneskelig utvikling. Vi i 07 Media ønsker å bidra til å synliggjøre denne markeringen.

Kreativ og innovativ problemløsning

Etter et år med pandemi, nedstengning av samfunn og sosial distansering, er det et passende tidspunkt å belyse og sette pris på den kreative økonomien. FN markerer året 2021 som det «International Year of Creative Economy for Sustainable Development», og 21. april som «World Creativity and Innovation Day».

Fokuset for året er å anerkjenne behovet for å fremme vedvarende og inkluderende økonomisk vekst, fremme innovasjon og gi muligheter, fordeler og myndighet for alle, samt respekt for alle menneskerettigheter, og World Creativity and Innovation Day er en markering og synliggjøring av kreativitet og innovasjon for en bærekraftig utvikling.

Kreativitet er et konsept som er åpent for tolkning, og som strekker seg fra kunstnerisk uttrykk til problemløsning i sammenheng med økonomi, sosial bærekraft og utvikling. De kreative industriene er kritiske for agendaen for bærekraftig utvikling, nettopp fordi de stimulerer innovasjon og mangfold.

Lørenskog Kommune – En av våre miljøbevisste kunder

07 Medias seniordesigner, Anja Haugen designet illustrasjonen i forbindelse med et oppdrag for Lørenskog Kommune, en miljøbevisst kunde som er meget opptatt av både mangfold, innovasjon og bærekraft i sitt arbeid.

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.