Vi har gjort tiltak for å kunne levere

Portrettbilde av 07 sin CEO, Kjetil Amundsen. Foto.

07 Media er en viktig leverandør av informasjonsmateriell til befolkningen og har gjort en lang rekke tiltak for å fortsatt sørge for trygge leveringer fremover.

Portrettbilde av 07`s CEO, Kjetil Amundsen. Foto.

Vi har den siste tiden gjort en lang rekke tiltak i 07 for å sikre trygge leveranser av produkter og tjenester for våre kunder i en urolig tid med store utfordringer knyttet til Coronaviruset.

Dette gjør vi:

  • Reduserer risiko internt, samt ovenfor våre samarbeidspartnere og kunder gjennom tilpassede møterutiner
  • Innført hjemmekontor for flere ansatte knyttet til byrå- og designtjenester, administrasjon og salg
  • Utover våre normale rutiner for å sikre produksjonsgjennomføring, gjør vi alt for å minimere risiko for at våre ansatte knyttet til trykkeriproduksjon utsettes for smitterisiko
  • Omfattende hygienetiltak iverksatt
  • Reiseforbud
  • Innskjerpet meldeplikt

 

Vi følger utviklingen tett og tar situasjonen, som både oppleves ukjent og uforutsigbar, svært alvorlig. Samtidig er vi glade for å kunne opplyse om at vi per i dag har all produksjon og leveranser under god kontroll. Som følge av våre skjerpede rutiner begrenser vi ALL fysisk møtevirksomhet og håper våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere viser forståelse for dette i den utfordrende situasjonen vi befinner oss i.

Ta gjerne kontakt med oss når som helst, hvis det er noe du lurer på i forbindelse med våre leveranser.

Vennlig hilsen
Kjetil Amundsen
CEO