Fra ekskludering til inkludering!

I Norge har det siden 2014 vært krav om universell utforming av informasjon som publiseres både i digitale og trykte medier. Fra 2021 gjelder disse forskriftene for alle løsninger, ikke kun for nye løsninger. Men hva innebærer universell utforming?

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelig for alle, ved å gi rom for mangfoldet gir man også enkeltindivid muligheten til å tilegne seg informasjon på likt grunnlag.

Med andre ord skaper universell utforming gevinst for dine kunder og brukere gjennom økt fokus på selvstendighet. Vi skaper bedre muligheter for aktiv deltakelse gjennom gode og brukervennlige løsninger samt enklere tilgang til informasjon og tjenester.

Universell utforming

Fokus på universell utforming gir deg også gevinst som avsender!

Visste du at i Norge sliter ca 13 % av den voksne befolkningen med å se klart, selv med briller eller kontaktlinser? Det utgjør en stor del av dine kunder!

Når du skal publisere informasjon i form av tekst stiller universell utforming krav til lesbarhet og leselighet.

God leselighet måles i hvor lett en tekst lar seg lese, det vil si hvor lett det er for leseren å tyde og skille bokstaver og tegn fra hverandre. Dette omfatter blant annet valg av font og punktstørrelse, antall tegn på linje, linjeavstand, tydelige tittelnivåer, utheving av tekst og markering av hyperlenker.

Lesbarhet handler om å kunne navigere seg i bok, dokument eller på en nettside. Dette betyr riktig oppsett av leserekkefølge, tittelnivå-koder, alt-tekst på bilder/illustrasjoner, riktig koding av lister, tabeller, hyperlenker, bokmerker/navigering, språk, metadata etterfulgt av en sluttkontroll av dokumentet.

Fokus på universell utforming gir deg også gevinst som avsender! Det bidrar nemlig til å gjøre din bedrift og ditt innhold tilgjengelig for et mye større publikum.

Hvordan jobber din bedrift med formidling og kommunikasjon for å nå ut til personer med nedsatt syn, og-/eller andre behov for hjelpemidler?

" Å gi «alle» tilgang til de samme tjenestene, gir rom for mangfold og inkludering" .

Vi ønsker gjerne at det vi kommuniserer skal nå ut til alle, på en like god måte, uavhengig av våre leseres alder og funksjonsevne. Å gi «alle» tilgang til de samme tjenestene, gir rom for mangfold og inkludering – og det er vi opptatt av også i 07 Media.

Vil du vite mer?