Universell utforming - Fra ekskludering til inkludering!

Universell utforming

Universell utforming av informasjon som publiseres både i digitale og trykte medier har vært et krav i Norge siden 2014. Fra 2021 gjelder disse forskriftene for alle løsninger, ikke kun for nye løsninger. Universell utforming, definisjon: Tjenester skal være tilgjengelig for alle. Men hva innebærer egentlig universell utforming?

Une Fjeld

Vil du vite mer?

Une Fjeld
Produksjonsleder, 07Design, Oslo
Mobil: +47 992 67 143
Mail: une.fjeld@07.no

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelig for alle, ved å gi rom for mangfoldet gir man også enkeltindivid muligheten til å tilegne seg informasjon på likt grunnlag.

Med andre ord skaper universell utforming gevinst for dine kunder og brukere gjennom økt fokus på selvstendighet. Vi skaper bedre muligheter for aktiv deltakelse gjennom gode og brukervennlige løsninger samt enklere tilgang til informasjon og tjenester.

"Å gi «alle» tilgang til de samme tjenestene, gir rom for mangfold og inkludering"

Fokus på universell utforming gir deg også gevinst som avsender!

Visste du at i Norge sliter ca 13 % av den voksne befolkningen med å se klart, selv med briller eller kontaktlinser? Det utgjør en stor del av dine kunder!

Når du skal publisere informasjon i form av tekst stiller universell utforming krav til lesbarhet og leselighet.

God leselighet måles i hvor lett en tekst lar seg lese, det vil si hvor lett det er for leseren å tyde og skille bokstaver og tegn fra hverandre. Dette omfatter blant annet valg av font og punktstørrelse, antall tegn på linje, linjeavstand, tydelige tittelnivåer, utheving av tekst og markering av hyperlenker.

Lesbarhet handler om å kunne navigere seg i bok, dokument eller på en nettside. Dette betyr riktig oppsett av leserekkefølge, tittelnivå-koder, alt-tekst på bilder/illustrasjoner, riktig koding av lister, tabeller, hyperlenker, bokmerker/navigering, språk, metadata etterfulgt av en sluttkontroll av dokumentet.

Fokus på universell utforming gir deg også gevinst som avsender! Det bidrar nemlig til å gjøre din bedrift og ditt innhold tilgjengelig for et mye større publikum.

Vi ønsker gjerne at det vi kommuniserer skal nå ut til alle, på en like god måte, uavhengig av våre leseres alder og funksjonsevne. 

Hvordan jobber din bedrift med formidling og kommunikasjon for å nå ut til personer med nedsatt syn, og-/eller andre behov for hjelpemidler?

Å gi «alle» tilgang til de samme tjenestene, gir rom for mangfold og inkludering – og det er vi opptatt av også i 07 Media. La oss hjelpe deg med universell utforming, slik at du sikrer at du når ut til alle med budskapet, produktene eller tjenestene dine!

Se også vårt miljø- og samfunnsengasjement: https://07.no/om-07/miljo/

ØNSKER DU HJELP TIL UNIVERSELL UTFORMING?​

Du er kanskje også interessert i

Kvalitet og arbeidsinkludering

Som en av de største aktørene i vår bransje har vi et ekstra ansvar for å gå foran. Derfor jobber vi målrettet med to hovedtemaer innen bærekraft: miljø og samfunnsansvar. Målet er å bidra og å gjøre alvor av vårt samfunnsansvar.

Komplett designbyrå for visuell kommunikasjon!

Vi leverer design til små og store bedrifter, på tvers av trykte og digitale flater. Vi tilbyr komplette grafiske tjenester innen områder som profil- og identitetsdesign, grafisk design, webdesign, redaksjonelt design og illustrasjon.

Norges største og beste trykkeri!

Vi er stolte over vår spisskompetanse innenfor alle våre trykketjenester; digitale- så vel som offset! Med vår innovative og moderne maskinpark produserer og leverer vi alt fra store til små opplag, alle formater, og så klart den ferdiggjøringen du måtte ønske!

"*" obligatorisk felt

Navn*

Her finner du oss!

Hos oss jobber det mange kreative hoder som gjerne vil hjelpe deg! Ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag.

07 Oslo

Følg oss gjerne på sosiale medier.