UN Global Compact – verdens største bedriftsdugnad for business og bærekraft!

Virksomheter måles ikke lenger utelukkende etter deres økonomiske nøkkeltall, men også etter hvilket fotavtrykk de etterlater seg, og 07 Media er ikke noe unntak.

FNs Global Compact

FNs Global Compact er et globalt nettverk for bedrifter og organisasjoner med over 12.354 medlemmer globalt som forplikter seg til å arbeide med samfunnsansvar og bidra til å være med å skape en bedre verden.

07 Medias medlemskap i FNs Global Compact

Gjennom vårt medlemskap i FNs Global Compact forplikter vi oss til å respektere
og støtte de 10 prinsippene som er nedfelt i internasjonalt anerkjente menneskerettighetskonvensjoner. Disse prinsippene handler om miljø, menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og antikorrupsjon, og er integrert som fokusområder i alle 07 Media konsernets virksomheter.

«Hos oss i 07 Media tror vi bestemt at vi kan utgjøre en forskjell og bidra til at den verden vi lever i blir litt bedre i dag, i morgen, og for kommende generasjoner. Derfor er det for oss essensielt å jobbe aktivt for et ansvarlig og bærekraftig næringsliv – et fokus jeg vet vi deler med mange av våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Vårt medlemskap i UN Global Compact understreker vårt engasjement for miljø og samfunnsansvar, samtidig som dette globale felleskapet forplikter oss til å ta nye aktive grep for å møte våre felles utfordringer innen bærekraft» uttaler administrerende direktør, Kjetil Amundsen.

" Vi skal være en virksomhet som skal være kjent i markedet for å ta miljø- og samfunnsansvar

Miljø- og samfunnsansvar har alltid vært viktig for 07 siden selskapet ble stiftet i 2007. Vi jobber aktivt og systematisk med kvalitetssikring knyttet til HMS og miljø- og  samfunnsansvar. I tillegg stiller våre kunder og markedet store forventninger hva gjelder miljø, bærekraft og etikk.

Like viktig er det at vi jobber aktivt med oss selv og våre leverandører for å forankre vårt engasjement i vår verdikjede. Fra våre tjenesteleveranser til vår daglige omgang med våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og med oss selv, skal denne ansvarsbevisstheten styre vår virksomhet, og måten vi driver virksomheten på. Derfor jobber vi hver dag aktivt og seriøst med å ta ansvar for vårt fotavtrykk, og med å redusere vårt Co2-utslipp for å kunne nå våre felles bærekraftmål i 2030.

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.