Trykte publikasjoner – gevinster i samspill med digitale løsninger

Publikasjon kommer av latinske ordet publicare – å gjøre noe offentlig tilgjengelig. På engelsk brukes ordet blant annet om publications (publikasjoner), publisher (utgiver) og public (offentlig). Og det er jo nettopp det som er fellesnevneren for disse produktene. Hensikten med tidsskrifter, magasiner, rapporter, kataloger, prospekter og bøker er, med få unntak, å nå ut til hele eller deler av befolkningen. I tillegg er brosjyrer, foldere og flyere (se markedsføring) andre former for publikasjoner.

Er du usikker på hva slags medier du skal velge? Vi tilbyr parallellpublisering.

Fordeler og ulemper

I historisk betydning har publikasjoner vært selve pådriveren for å skape det kunnskapssamfunnet vi har i dag. Publikasjoner finnes i alle mulige trykte former, og har fra 2000-tallet fått følge av en rekke digitale formater.

Ved hjelp av PC, internett, sosiale medier og smarttelefoner, kan faktisk enhver person i prinsippet nå omtrent hele verdens befolkning i løpet av minutter. Allikevel holder trykksaken stand. Det er antakelig mange årsaker til det, blant annet vet man at mange faktisk foretrekker å lese på papir, særlig tunge og lange tekster.

Det forskes mye på hvordan hjernen oppfatter informasjon digitalt og på papir. Studier viser faktisk at når du leser på papir, så får du en dypere forståelse av konteksten.

Når vi leser på skjerm, er teksten i et digitalt format med lenker, bilder, videoer, lydfiler osv. Det fører gjerne til oppstykket og fragmentert lesing, som fører til at vi klikker fra lenke til lenke. Det er absolutt mange fordeler med dette, men også store ulemper. Hvis du leser den samme teksten på skjerm, kan du også gjenfortelle innholdet, men kunnskapen blir ikke like lett å hente frem i senere sammenhenger – den viskes raskere ut av minnet. Skjermen er derfor ofte best til korte tekster og rask lesing, mens kunnskapen sitter best når du leser på papir. Dette er viktig å ta hensyn til i det digitale skiftet, og når vi skal forme fremtidens kunnskapssamfunn!

Trykte medier har i hundrevis av år vært den primære kanalen for formidling av kunnskap og informasjon. For organisasjoner, bedrifter og offentlige virksomheter er dette fortsatt viktig. Skal du trykke et tidsskrift, magasin, rapport, årsrapport eller en annen type blad? Med en omfattende kundeliste vet vi hva som skal til for å oppnå det lille ekstra. Vi trykker og distribuerer det du trenger, med høy kvalitet, gode leveringstider og en fornuftig pris.

mPublish - Plattformen for sømløs digital publisering

Gjennom 07s  publiseringsplattform mPublish  kan du sikre at ditt digitale og analoge innhold blir publisert på optimal måte. Slik sikrer du at du når frem med budskapet ditt på digitale og trykte flater. 
Du sender oss dine word-dokumenter, vi stiller dette om og får ditt budskap presentert oversiktlig og troverdig.

Finn ut av beste måte å publisere ditt budskap på! Snakk med oss.

Du er kanskje også interessert i

Gi rapporten din den oppmerksomheten den trenger!

Mange bedrifter utgir årlig et stort antall rapporter. En engasjerende og gjennomarbeidet rapport handler om å presentere informasjonen på en ryddig og engasjerende måte. Bruk design som virkemiddel!

Gjør årsrapporten digital - og bruk den som et salgsverktøy

En rapport trenger ikke utelukkende å inneholde regnskapstall og oppnådde mål for året. Du kan nemlig bruke årsrapporten til å fortelle de gode historiene som synliggjør bedriftens visjon, framtidsplaner og samfunnsengasjement.

Parallellpublisering digitalt og analogt med mPublish!

Å først tilrettelegge innhold for publisering på papir for så å publisere samme innhold på nettet, er både tidkrevende og kostbart. Med mPublish fra 07 Media automatiseres og tilrettelegges publiseringen for både nett og papir – helt eller delvis.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Her finner du oss!

Hos oss jobber det mange kreative hoder som gjerne vil hjelpe deg! Ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag.

07 Oslo

Følg oss gjerne på sosiale medier.