Tidsskrift og magasin - Ulike former for publikasjoner

Tidsskrifter og magasiner er periodiske publikasjoner som kommer ut med bestemte mellomrom, som regel i form av et stiftet eller limfrest hefte. Innholdet er som regel begrenset til et fag eller interesseområde.

07 Media har i mange år trykket tidsskrifter og magasiner for ulike aktører.

Historisk utvikling

Journal des savants er det første kjente tidsskriftet vi kjenner til. Det kom ut i Paris i 1665. I Europa utviklet tidsskriftene seg raskt fra slutten av 1600-tallet, først som fagtidsskrifter og deretter kom politiske og litterære tidsskrifter. Politiske og litterære tidsskrifter nådde sitt høydepunkt på slutten av 1800-tallet, da dagspressen etter hvert overtok aktuelle saker. 

Vitenskapelige tidsskrifter

Vitenskapelige, akademiske og faglige tidsskrifter har derimot hatt en stadig voksende utbredelse, særlig innenfor teknologi og forskning. Innholdet er artikler som bidrar med ny vitenskapelig kunnskap. Mange tidsskrifter har et bredt fagområde og det er ikke alltid sammenheng mellom artiklene som trykkes i hvert nummer.

Open access

De senere årene har det blitt svært populært å publisere tidsskriftene «open access» – åpen tilgang. Dette er materiale som er fritt tilgjengelig på internett. Innholdet er gjort fritt tilgjengelig og er uten vederlag. Mange tidsskrifter tilbyr allikevel både tradisjonell publisering i abonnementsbaserte tidsskrifter og open access-publisering. Tidsskrifter med denne formen for parallellpublisering utgis ofte av forlag som kombinerer sin tradisjonelle forretningsmodell med andre betalingsmodeller.

Et vitenskapelig tidsskrift omtales ofte bare som et tidsskrift, men kalles ofte vitenskapelige eller akademiske tidsskrifter for å skille dem fra andre typer periodika.

Magasin

Et blad eller magasin er en type publikasjon som dekker et bestemt fagområde eller tema, men ikke er vitenskapelig. Innholdet er gjerne knytte til et bestemt tema eller fagområde. Formatet er mindre enn aviser, og papirkvaliteten er ofte bedre. Fagblader kan ofte likne på tidsskrifter, men de mangler den vitenskapelige forankringen, som fagfellevurdering og oppfyllelse av vitenskapelige krav.

Vi kan tilby utgiverløsninger for trykk, web, og integrasjon med egne systemer.

Du er kanskje også interessert i

Trykking av rapporter i stort eller lite opplag med godt design!

07 Media kan rapporter! Vi kan designe, produsere, trykke eller digitalisere din rapport. Om det er årsrapport, forskningsrapport, markedsrapport eller andre former for publikasjoner, så har vi løsningen for både trykking og digital publisering av rapporter.

Gjør årsrapporten digital - og bruk den som et salgsverktøy

En rapport trenger ikke utelukkende å inneholde regnskapstall og oppnådde mål for året. Du kan nemlig bruke årsrapporten til å fortelle de gode historiene som synliggjør bedriftens visjon, framtidsplaner og samfunnsengasjement.

Parallellpublisering digitalt og analogt med mPublish!

Å først tilrettelegge innhold for publisering på papir for så å publisere samme innhold på nettet, er både tidkrevende og kostbart. Med mPublish fra 07 Media automatiseres og tilrettelegges publiseringen for både nett og papir – helt eller delvis.

"*" obligatorisk felt

Navn*

Her finner du oss!

Hos oss jobber det mange kreative hoder som gjerne vil hjelpe deg! Ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag.

07 Oslo

Følg oss gjerne på sosiale medier.