Alt til å fortelle din historie

En filmklapper med teksten "07 film. Dette er oss!". Illustrasjon.