Tysk-norsk litteraturfestival

Tysk-norsk litteraturfestival inviterte i april 2019 over 100 forfattere, oversettere, akademikere og journalister til Litteraturhuset i Oslo.

Festivalen ønsket en visuell identitet som var spennende, litterær og levende. Typografien kombinerer tysk og norsk arv. Med en geometrisk font basert på Art Deco-perioden på 20-30-tallet, kombinert med den norske Telefon-fonten, basert på typografien fra de originale røde telefonboksene i Norge, har vi inkludert visuelle referanser fra begge land.

Det var også et viktig element at festivalen var «på vei» til bokmessen i Frankfurt, og vi utviklet et stempel som ble brukt i tillegg til logotypen.

«Lass dich verwandeln!»
I anledning festivalen ble hele Litteraturhuset i Oslo «forvandlet» i ny drakt. Den visuelle profilen ble derfor videreført i skilting og dekor både i restauranten, bokhandelen og på Litteraturhuset generelt.