Tidsskriftet Den Norske legeforening

Fra tidsskriftet og 07 startet sitt samarbeid for 30 år siden, har det vært stor teknologisk utvikling i mediemarkedet. Sammen har vi funnet løsninger som effektivt tar vare på de tradisjonelle publiseringsbehovene, samtidig som vi har utviklet og tilpasset løsninger som tar var på de nye behovene som oppstår. Tidsskriftet er i dag, i tillegg til den tradisjonsrike papirutgaven naturlig nok tilgjengelig også på nett.

Tidsskriftet publiseres gjennom mPublish, vårt kraftfulle XML-databaseverktøy, og det utgis 20 nummer årlig.

”Innhold som strategisk kjerne for publisering