Tannlegetidende

Foreningstidsskriftet til Den norske tannlegeforening, TIDENDE, kommer i 12 utgaver i året. 07 Media har stått for redesignet.

Illustratør: Renate Thor

.skjult{display: none;}

.skjult{display: none;}

.skjult{display: none;}

.skjult{display: none;}
.skjult{display: none;}

Konsept og valg av løsninger

Det var fra kunden ønskelig å differensiere det ulike stoffet i det innholdsrike tidsskriftet.Ved bruk av typografi, kontraster, grafiske elementer, og fleksibel billedbruk har redesignet modernisert tidsskriftet og gitt det en visuell løft.

Gjennom redesignet er det også lagt vekt på å gi tidsskriftet mer luft, som sammen med de andre grepene bidrar til å løfte frem innholdet.

Forsideillustrasjonene er basert på den utviklede fargepalletten, og bidrar til et lekent og fargerikt løft til et fagtungt blad.