NFFO

NFFO ønsket en ny visuell identitet for å nå bredere ut til nye og yngre medlemmer. Deres ambisjon er å synliggjøre sakprosa og sikre de faglige og økonomiske rettighetene til medlemmene.

NFFOs visuelle identitet skal fremstå som moderne og stødig, samtidig som den skal favne om både forfattere og oversettere.

Konsept og valg av løsninger

Logoen består av et typografisk symbol som er foreningens forkortelse. Symbolet er bygget opp av bokstaver som er
delt opp, og som symboliserer foreningens to hovedgrupper; oversettere og forfattere.

Typografi er både forfattere og oversetteres verktøy og begge fagdisipliner arbeider med å ta fra hverandre tekster,
analysere ord og sette dem sammen igjen til fornuftige og ryddige resultater. Det visuelle konseptet og de og de typografiske formene skal underbygge denne måten å arbeide på.