Litteraturhuset i Skien

Litteraturhuset i Skien ønsket seg en ny visuell identitet som stikker seg ut, med et klart litterært uttrykk.

Logo med cut-up teknikk

Denne litterære teknikken er beat-poeten William S. Burroughs varemerke. Den gikk ut på at en skrevet tekst ble klippet opp og flyttet på for å skape en ny tekst.

Vi ønsket å utfordre det klassiske tekstoppsettet både i Litteraturhuset i Skiens nye logo og i måten profilen brukes på ulike kommunikasjonsflater. Systemet er fleksibelt og skaper en tydelig identitet – også uten logoen.

Marmorering inspirert av bokbinderkunsten

Ved bruk av marmoreringsteknikk inspirert av bokbinderkunsten ble det laget grafiske mønstre til profilen. Marmoreringen er håndlaget og digitalisert.

 

 

Nettside i bokformat

Nettsidene er bygget opp i to spalter, som en bok. Nettsidene skal formidle at du blir helt unike opplevelser til del dersom du finner veien til forfattermøtene på Litteraturhuset i Skien.