Litteraturfestivalen i Akershus

Siste uken av oktober fylles folkebibliotekene i Akershus opp av forfattere, mennesker, opplevelser og litteratur.
Litteraturfestivalen i Akershus er et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Akershus og kommunene i Akershus. Gjennom felles innsats er målet å skape blest om biblioteket som møteplass og arena for arrangementer.

test rosa boks