Chat with us, powered by LiveChat Gå til innholdet

Forfattere, mennesker, opplevelser og litteratur

Siste uken av oktober fylles folkebibliotekene
i Akershus opp av forfattere, mennesker, opplevelser og litteratur.
Litteraturfestivalen i Akershus er et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Akershus
og kommunene i Akershus. Gjennom felles innsats er målet å skape
blest om biblioteket som møteplass og arena for arrangementer.

+47 911 16 016

ken.kristensen@07.no