Lars Backer

I april 2016 åpnet utstillingen «Arkitekt Lars Backer. En pioner i norsk funksjonalisme» på Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Utstillingen er tverrfaglig og viser møbler, gjenstander, historiske fotografi og Lars Backers tegninger i tillegg til maleri av J.C. Dahl, Harriet Backer og Per Krohg. Utstillingen starter med en presentasjon av hans arbeider og ender med Lars Backers tre epokeavgjørende funksjonalistiske bygninger som blir viet spesiell oppmerksomhet.

.skjult{display: none;}

.skjult{display: none;}

.skjult{display: none;}

.skjult{display: none;}
.skjult{display: none;}