Landsforeningen uventet barnedød:

Dramatiske virkemidler uten gravsteiner og barnekister

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) bistår dem som uventet har mistet barnet sitt. De tilbyr sorgstøtte og fellesskap med andre som er i samme situasjon, og foreningen er et supplement til den bistanden etterlatte får fra andre hjelpeapparater.

Istedenfor å lage en tradisjonell opplysningsfilm med mye informasjon om foreningen, hva de driver med og hvorfor de gjør det, valgte vi å gå for en løsning der du blir satt inn i de etterlattes foreldres fryktelige situasjon. Vi ønsket å bruke dramatiske virkemidler for at de skulle føle tragedien skikkelig på kroppen, og da uten å gå veien om gravsteiner eller barnekister.

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) støtter og hjelper dem som uventet mister et lite barn, enten barnet har fått leve en stund, eller døde ved fødselen eller i svangerskapet. Foreningen driver blant annet omfattende informasjonsarbeid vedrørende sorg, forebygging av dødfødsler og krybbedød.

Resultat:

LUB er meget fornøyd. Filmen er blitt vist på TV flere ganger på reklamefrie dager. Den ligger også ute på foreningens nettsider, og blir flittig brukt på arrangementer som LUB holder eller deltar i.

Leveranse fra 07:

Film 45 sek. for visning på TV og egne websider