Kortfilmfestivalen i Grimstad

 

 

 

Kortfilmfestivalen startet i 1978 som en ung og radikal motkultur til den
etablerte norske filmbransjen og et monopolistisk NRK. I dag, 37 år etter,
er den blitt en av pilarene i norsk filmliv som alle med interesse for
norsk films framtid får med seg.