Kortfilmfestivalen i Grimstad

I dag, 37 år etter, er den blitt en av pilarene i norsk filmliv som alle med interesse for norsk films framtid får med seg.