Norsk Wavin – Imagekampanje

Norsk Wavin AS er en del av Mexichem, som er en verdensledende leverandør av plastrørsystemer i avløps-, vann- og VVS sektoren. Deres produkter utfyller en helt sentral funksjon i de flestes hverdag, uten at folk flest vet det. Wavins produkter sitter nemlig gjemt bak vegger, under gulv, veier, parkeringsanlegg og i landbruksarealer. De sørger for trygg distribusjon av drikkevann, bærekraftig forvaltning av regnvann og spillvann, energieffektiv oppvarming og kjøling av bygninger.

Mål: Endre kundenes oppfatning av Wavin

Det var på syv viktige spørsmål at svarene i markedsundersøkelsen avvek betraktelig fra Wavins oppfatning av virkeligheten. Ledelsen i Wavin konkluderte med at de enten ikke hadde fått frem sine argumenter godt nok, eller at det hele var gått kundene hus forbi. På grunnlag av dette jobbet Wavin og vi i 07 Moss frem et konsept for en imagekampanje, hvor ønsket var å endre kundenes oppfatning av merkenavnet Wavin, av menneskene som jobbet der og av bedriften som helhet.

Istedenfor å spille på Wavins kvalitetsprodukter, valgte vi heller å bruke Wavins kunder og ansatte som aktører i kampanjen. I første omgang intervjuet vi 5 forskjellige personer.

Kampanjen gikk både på trykk og i digitale medier. For sistnevnte kunne vi sette opp målbare størrelser som kunne vise oss hvorvidt kampanjen var på riktig spor. Det som da ble målt, var antall likes, delinger, kommentarer og klikk inn til intervjuene som var lagt på egne landingssider.

Resultat:

Kampanjen i de digitale mediene oversteg alle målene som Wavin hadde satt på forhånd. Milepælene som var satt opp viste at vi fikk folk til å stoppe opp, lese og bruke tid på budskapene våre. For eksempel hadde Wavin satt som mål å få 1 000 personer inn på landingssidene sine hver måned, men endte opp med et månedlig gjennomsnitt på 1 200 personer. Antall klikk, likes og delinger lå på rundt 2 000 i måneden, og av disse var det overraskende mange delinger.

En direkte spinoff-effekt var at Wavin opplevde økt etterspørsel. Blant annet førte historien om Modolv Ranheim, som leder Wavins håndlaget spesialproduksjon, til at avdelingen hans fikk inn dobbelt så mange avtaler i januar og februar 2016 som i året før. Mange av disse kundene hadde aldri vært i kontakt med Ranheim før, men de refererte til artikkelen de hadde lest om ham. Summa summarum: Wavin oppfatter denne imagekampanjen som særdeles vellykket, og den er blitt holdt frem som «best practice» for hele Wavin-konsernet.

Leveranse:

  • Strategi for markedskommunikasjonen
  • Artikler basert på intervjuer med utvalgte kunder og ansatte
  • Utarbeidelse av annonser til print og digitale medier, samt landingssider på wavin.no
  • Pressemeldinger
  • Rollups