Gå til innholdet

Skolebøker

07 Media har gjennom mange år levert design og trykking av bøker til Gyldendal Norsk Forlag.

<<Bildefremvisning>>

Bøker har vært et viktig forretningsområde hos 07 Media gjennom hele vår historie, og vi har også tatt dette med oss inn i den digitale alderen. Ikke bare handler det om å levere papirbøker av høy kvalitet, men like mye å tilrettelegge for digital publisering av innholdet.

Tradisjonelle bøker og digitale læremidler i symbiose skaper best mulig læring hos elevene. Muligheten for å kunne tilpasse innhold til ulike brukergrupper, enten det er svaksynte eller elever med lese- og skrivevansker, er også et viktig aspekt i våre leveranser.

+47 900 26 290

borre.varaker@07.no