Chat with us, powered by LiveChat Gå til innholdet

Skolebøker

07 Media har gjennom mange år levert design og trykking av bøker til Gyldendal Norsk Forlag.

Bøker har vært et viktig forretningsområde hos 07 Media gjennom hele vår historie, og vi har også tatt dette med oss inn i den digitale alderen. Ikke bare handler det om å levere papirbøker av høy kvalitet, men like mye å tilrettelegge for digital publisering av innholdet.

Tradisjonelle bøker og digitale læremidler i symbiose skaper best mulig læring hos elevene. Muligheten for å kunne tilpasse innhold til ulike brukergrupper, enten det er svaksynte eller elever med lese- og skrivevansker, er også et viktig aspekt i våre leveranser.

+47 900 26 290

borre.varaker@07.no