Norsk Wavin

Norsk Wavin AS er en del av Mexichem, som er en verdensledende leverandør av plastrørsystemer i avløps-, vann- og VVS sektoren. Deres produkter utfyller en helt sentral funksjon i de flestes hverdag, uten at folk flest vet det. Wavins produkter sitter nemlig gjemt bak vegger, under gulv, veier, parkeringsanlegg og i landbruksarealer. De sørger for trygg distribusjon av drikkevann, bærekraftig forvaltning av regnvann og spillvann, energieffektiv oppvarming og kjøling av bygninger.

Utgangspunkt og løsning:

Siden forbruker stort sett både er uvitende og likegyldige til fabrikatet på gulvvarmerørene som ligger under parketten deres, var rørleggere og ledere av rørleggerforretninger Wavins naturlige hovedmålgruppe. Siden det er dem som i aller fleste tilfeller bestemmer valget av leverandør.

Wavin er en meget godt kjent og velrenommert leverandør i dette markedet, og gulvvarmeproduktene deres er av samme gode og solide kvalitet som alle andre kjente Wavin-produkter. Vi måtte få frem at Wavin Gulvvarme er grundig konstruert og gjennomtestet over mange år i utlandet, i tillegg til at systemet er enkelt å montere og at styreenheten har noen unike egenskaper i forhold til konkurrentenes.

Dette var utgangspunktet da gulvvarmekampanjen for Wavin skulle utformes. Gjennom høylydt, utfordrende og fremoverlent argumentasjon ønsket vi å vise at nå satser Wavin sterkt på gulvvarme, og at de hadde gode grunner for å gjøre det. Som galleonsfigur for kampanjen brukte vi Wavins administrerende direktør Tor Martin Garsjø i riksannonseringen, mens Wavins fem selgere ble brukt i de regionale og lokale aktivitetene. Alle ble kledd opp i mørke dresser, og avbildet med alvorlige ansikter for å understreke budskapet om at Wavin Gulvvarme måtte være skikkelig bra dersom de ville ta bryet med å lansere den i Norge.

”Er det ikke bra nok, vil vi ikke ha det

Tor Martin Garsjø, adm. dir, Norsk Wavin

Lanseringskampanjen for Wavin Gulvvarme gikk både på trykk og i digitale medier. I tillegg ble det laget diverse kampanjemateriell som ble brukt i utsalgene til rørgrossister over hele landet. Vi arrangerte også en konkurranse, der førstepremien var en reise til et sted med mye varmt vann – Island.

Resultat:

I følge tilbakemeldingene oppnådde postene med direktør Garsjø den nest beste score som Wavin noensinne har hatt på sosiale medier. Både når det gjaldt engasjement og interesse hos målgruppene. Kampanjen oppnådde tilfredsstillende – eller bedre enn forventet – resultater på fleste KPI-ene som Wavin hadde satt på forhånd. I dag har gulvvarmeproduktene deres fått innpass hos rørgrossistene Ahlsell og Heidenreich, og det jobbes også aktivt mot Brødrene Dahl.

Leveranse fra 07:

• Strategi for markedskommunikasjonen
• Utarbeidelse av annonser til print og digitale medier, samt landingssider på wavin.no
• Pressemeldinger
• Diverse materiell til rørgrossistenes butikker
• Forhandlerinformasjon til ansatte i butikkene
• Diverse materiell i forbindelse med konkurransen overfor rørleggere