DNV GL

07 Media har levert et bredt spekter av tjenester til DNV GL, fra trykk og print til rebranding, intern- og eksternkommunikasjon.  Her er noen av jobbene vi har gjort for DNV GL.

 

Rebranding

Da DNV og Germanischer Lloyd fusjonerte dannet de merkevaren DNV GL. 07 Media bistod med implementering av den nye merkevaren. DNV GL er representert i mer enn 100 land, dette gjør rebranding til en kompleks og sammensatt prosess. I tillegg til å designe maler for deres markedsmateriell, bidro 07 Media som rådgiver gjennom rebrandingsprosessen. 07 var også representert i brand implementation group og hadde ansvar for å støtte deres globale organisasjon gjennom hele implementeringsfasen.

Guide for bruk av sosiale medier

Gjennom sine liv i sosiale medier kan de ansatte være en sterk kommunikasjonskanal og en formidabel ressurs for en bedrift. Samtidig kan uheldig og negativ opptreden i sosiale medier påvirke bedriftens omdømme negativt.
DNV GL oppfordrer sine ansatte verden over til å bruke sosiale medier aktivt i jobb og på fritiden. Samtidig ønsker de å bevisstgjøre om de utfordringer det kan representere.
07 bisto med å lage animasjonsfilmen Social media guidelines hvor nettopp disse problemstillingene belyses.

.skjult{display: none;}

.skjult{display: none;}

.skjult{display: none;}
.skjult{display: none;}

HMS-kampanje

Internkommunikasjon kan være krevende og HMS får ikke alltid tilstrekkelig oppmerksomhet. Rapportering av uønskede hendelser er viktig for å forhindre alvorlige ulykker, men mange bedrifter strever med å få rapporteringen opp på et tilfredsstillende nivå.

Som en global aktør innen risikostyring har DNV GL et ekstra fokus på dette arbeidet. I forbindelse med implementering av et nytt rapporteringssystem, ble 07 bedt om å utarbeide en kampanje for å øke oppmerksomheten og sette dette viktige feltet på dagsorden. Vi laget kampanjen «safety doesn’t happen by accident», som blant annet bestod av animasjonfilm, plakater og foldere.