DNV GL

Rebranding

Da DNV og Germanischer Lloyd fusjonerte dannet de merkevaren DNV GL. 07 Media bistod med implementering av den nye merkevaren. DNV GL er representert i mer enn 100 land, dette gjør rebranding til en kompleks og sammensatt prosess. I tillegg til å designe maler for deres markedsmateriell, bidro 07 Media som rådgiver gjennom rebrandingsprosessen. 07 var også representert i brand implementation group og hadde ansvar for å støtte deres globale organisasjon gjennom hele implementeringsfasen.

Guide for bruk av sosiale medier

Gjennom sine liv i sosiale medier kan de ansatte være en sterk kommunikasjonskanal og en formidabel ressurs for en bedrift. Samtidig kan uheldig og negativ opptreden i sosiale medier påvirke bedriftens omdømme negativt.
DNV GL oppfordrer sine ansatte verden over til å bruke sosiale medier aktivt i jobb og på fritiden. Samtidig ønsker de å bevisstgjøre om de utfordringer det kan representere.
07 bisto med å lage animasjonsfilmen Social media guidelines hvor nettopp disse problemstillingene belyses.

HMS-kampanje

Internkommunikasjon kan være krevende og HMS får ikke alltid tilstrekkelig oppmerksomhet. Rapportering av uønskede hendelser er viktig for å forhindre alvorlige ulykker, men mange bedrifter strever med å få rapporteringen opp på et tilfredsstillende nivå.

Som en global aktør innen risikostyring har DNV GL et ekstra fokus på dette arbeidet. I forbindelse med implementering av et nytt rapporteringssystem, ble 07 bedt om å utarbeide en kampanje for å øke oppmerksomheten og sette dette viktige feltet på dagsorden. Vi laget kampanjen «safety doesn’t happen by accident», som blant annet bestod av animasjonfilm, plakater og foldere.