Bastø Fosen

Oppdrag: Omdømmebygging for Bastøfergen

Kanal/virkemiddel: Ombordmagasin

Oppdragsbeskrivelse: På en reise over Oslofjorden konstaterte vi at Bastøferga manglet et gratis ombordmagasin. Et slikt magasin ville gi en unik anledning til å styrke Bastøfergas omdømme, mente vi, og foreslo dette for adm. dir. Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Strategi/idéløsning: Det var en forutsetning fra Bastø Fosen at magasinet skulle være 100 prosent annonsefinansiert, og denne oppgaven tok 07s annonseavdeling på seg. Når det gjaldt det redaksjonelle innholdet, tok vi utgangspunkt i at Østfold og Vestfold er blant Norges mest interessante og spennende fylker, både når det gjelder historie, kultur og næringsutvikling. Et magasin vil også knytte Østfold og Vestfold tettere sammen, og gjøre innbyggerne på begge sider av fjorden bedre kjent med hverandre. Magasinet, som vi ga navnet «Ferrytales», ble dermed et talerør for arrangementer, aktiviteter og severdigheter på begge sider av fjorden.

Resultat: «Ferrytales» har fire utgivelser i året. Bastø Fosen er meget fornøyd og får mange hyggelige tilbakemeldinger fra passasjerene sine.