Ausviga

Vi startet med å gi prosjektet en identitet med egen logo. Vi lanserte nettstedet ausviga.no og startet testing av annonser i mot ulike målgrupper.

Testingen viste at målgruppen hovedsakelig er folk som allerede har tilkytning til Søgne, og vi har derfor markedsført mot tre spesifikke grupper: nyetablerere, selvbyggere og seniorer. Vi har spisset produkter og markedsføring mot disse gruppene, og har opplevd god effekt av disse tiltakene.

”Det er både interessant og utfordrende å kjøre et markedsføringsopplegg som skal rulle og gå over mange år. Målgruppen må holdes varm, oppdragsgiver må holdes varm og vi må holde oss varme!

Carl M. Rynning-Tønnessen, designer i 07

Markedsføringen foregår på alle flater, men fortrinnsvis sosiale medier. Første byggetrinn ble godt mottatt i markedet og andre byggetrinn er nå godt i gang.