Boligprosjekt fra ABBL

ABBL kom til oss for å få råd og ideer om hvordan de skulle få boligprosjektet sitt på Emma Hjorth i Bærum til å appellere til unge mennesker som trenger et gunstig sted å bo. Vi tok tak i den eldste av alle drømmer for unge mennesker: Å stå på egne ben.

Asker og Bærum boligbyggelag (ABBL) har nesten 17,000 medlemmer. De bygger, formidler og forvalter boliger av god kvalitet med forutsigbare betingelser og gode felles løsninger og har i dag boliger for utleie på Bærums Verk, på Solberg og på Heimdalløkka ved Bryn kirke.

Det første vi gjorde, var å søke innsikt i målgruppens livssituasjon og medievaner, og vi fant fort ut at avisannonsering ikke burde være førstevalget. Vi brukte derfor en kombinasjon av filmer til sosiale medier, en kampanjenettside og boards (Adshels) i Asker og Bærum. I tillegg annonserte vi i ABBLs medlemsblad for å treffe foreldrene med et litt mer «voksent» budskap, siden de ofte er en indirekte målgruppe når ungdommen i huset skal finne sitt eget sted å bo.

For å vekke oppmerksomhet i målgruppen lagde vi humoristiske filmer som hadde formspråket til Snapchat – den foretrukne sosiale plattformen i Norge for unge mellom 16 og 25 år. Her lekte vi litt med at det på et eller annet tidspunkt i et ungt menneskes liv oppstår en nesten desperat trang etter å flytte fra opphavet og stå på egne ben. Dette fulgte vi opp med plakater, boards og en landingsside der de kunne melde seg på visning.

”Samarbeidet med 07 har vært preget av profesjonalitet og stor idérikdom. For oss var det spesielt viktig å samarbeide med noen som hadde bred faglig kompetanse, og som var innovative når det gjelder markedsføring på digitale flater. Vi er svært fornøyde med resultatet og har nådd alle mål vi hadde med kampanjen. Vi ser frem til et inspirerende og godt samarbeid også i tiden som kommer.

.skjult{display: none;}

Johannes Riverts, Markedssjef ABBL
.skjult{display: none;}

Resultat: Kampanjen ble godt mottatt, og alle leilighetene er leid ut. Et annet og viktig mål var at ABBL ønsket et mangfoldig beboermiljø med lokal identitet i Jens Holes vei 6. De ønsket derfor å tiltrekke seg lokale ungdommer fra Bærum, siden leieboliger i området ofte blir bebodd av pendlere og studenter uten tilhørighet i kommunen. Ved å henvende oss til både målgruppen og foreldrene deres ble vi en del av praten rundt middagsbordet, og Jens Holes vei 6 har i dag en overvekt av lokale leietakere.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med en ny kampanje?