Om oss i 07

07 Media AS er et av landets mest komplette kommunikasjonshus. Vi elsker å jobbe med gode historier, og hjelper deg med alt du trenger for å fortelle din.

Med solid fagkompetanse, teknisk innsikt og kreative løsninger gjør vi kundene våre synlige og tilgjengelige i sine markeder. Derfor er vi den foretrukne leverandøren for mange av landets fremste selskaper.

Våre spesialister holder til i Oslo, Kristiansand og på Aurskog, og totalt teller vi over 200 kloke hoder. Vi har teamet som tør å tenke utenfor boksen, ta i bruk ny teknologi og sette miljø og samfunnsansvar på agendaen. Vi er et bredt kommunikasjonshus, og kan hjelpe deg med alt innen trykk, digital og design.

07 2.0 i 2022

07 Media ble etablert i 2007 og er bygget opp rundt flere veletablerte virksomheter innenfor områdene grafisk produksjon, nettpublisering og design: PDC Tangen, GAN Grafisk, GAN Media og Krone Trykk. Siden etableringen i 2007 har stadig flere selskaper blitt en del av 07 Media, noe som gjør oss til landets mest komplette kommunikasjonshus med en historie som strekker seg helt tilbake til 1940-årene.

Det som kjennetegner bedriftene som er blitt en del av 07 Media, er at de hver for seg er ledende på sitt felt. Til sammen utgjør de et kommunikasjonshus med en enorm kunnskap, erfaring og kompetanse, noe kundene våre profiterer på daglig. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo, men 07 Media har også virksomhet i Kristiansand og på Aurskog.

07---Header---Om-oss