Chat with us, powered by LiveChat Gå til innholdet

Dette er 07 Media

Miljø og samfunnsansvar

Som en av de største aktørene i vår bransje har vi et ekstra ansvar for å gå foran, og gjennom våre egne retningslinjer for samfunnsansvar har vi et tydelig forhold til hvordan selskapet og vi som ansatte skal ta ansvar for vårt fotavtrykk. Fra våre tjenesteleveranser til vår daglige omgang med kunder, våre leverandører og ikke minst med oss medarbeidere, så styrer denne ansvarsbevisstheten vår virksomhet, og måten vi driver virksomheten på. På et strategisk nivå betyr det å plassere samfunnet og miljøet sentralt i 07s virksomhet. Å ansvarliggjøre oss som medarbeidere er selve fundamentet i denne prosessen.

Les gjerne mer i vårt CSR-dokument  Code of conduct for samfunnsansvar.

Miljømerker

I 07 tilstreber vi hele tiden å minimere vår miljøbelastning. En aktiv miljøpolicy er forankret som en del av vår langsiktige strategi og utvikles i takt med krav fra kunder, miljøorganisasjoner og myndigheter, samt tekniske muligheter. Alle trykksaker fra 07 kan merkes med miljømerket Svanen. I tillegg er vi sertifisert av Forest Stewardship Council (FSC) og er medlem av Grønt Punkt.

Miljømerket Svanen

Både råvarer, papirproduksjon, selve trykkeprosessen, avfall og transport er med på å avgjøre miljøpåvirkningen fra en trykksak. Miljømerket Svanen stiller krav på alle disse punktene og 07 har siden midten av 90-tallet oppfylt kravene.

Last ned 07 Medias svanemerke i eps: Farger og sort/hvitt.

Grønt Punkt

I tråd med vårt fokus på miljø er vi også medlem av Grønt Punkt. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Benytter du 07 Media skal du være trygg på at din leverandør tar miljøet på alvor!

Les mer om Grønt Punkt

FSC®

Forbrukere verden rundt er i økende grad blitt opptatt av bærekraft. FSC (Forest Stewardship Council®) handler om bærekraftig skogbruk. FSC er en stiftelse som fremmer bærekraftig skogbruk og sertifiserer i henhold til noen av de strengeste regler. Følgelig er de anerkjent av miljøorganisasjoner verden over.

Hos oss kan du få FSC-sertifiserte trykksaker, og sørge for sporbarheten bakover i verdikjeden til råvarene og forsikre forbrukerne om at produktene kommer fra bærekraftige kilder. Da bidrar man til å fremme miljøvennlige og sosialt ansvarlige aktører.

Ønsker du å vite mer om FSC – ta kontakt med oss i 07 Media

Trykt i Norge

07 leverer kortreiste trykksaker. Merket Trykt i Norge viser at din trykksak er kortreist og er blitt produsert på en miljømessig skånsom måte.

I denne pdf’en kan du lese mer om hvordan merket skal brukes.

07 Media’s merke kan du laste ned her: stående og liggende

Kan vi hjelpe deg?

Behøver du hjelp eller vil du vite mer om oss?
Kontakt oss, så kan vi finne en løsning som passer.