Hele 07 Media-konsernet er nå Miljøfyrtårn-sertifisert

I mai mottok vi diplomet på at også vår avdeling i Aurskog er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dermed kan vi med stolthet si at hele 07 Media-konsernet nå er sertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn.

Et helt konsert Miljøfyrtårn-sertifisert

Som en av bransjens største aktører tror vi bestemt at våre handlinger kan være med på å utgjøre en forskjell. I 07 Media ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig bransje, og med tre av tre mulige sertifiseringer, er vi nå stolte av å kunne omtale hele 07 Media-konsernet som Miljøfyrtårn. 07 Sør i Kristiansand fikk sin første Miljøfyrtårn-sertifisering i 2014, og i Oslo kunne vi stolt henge opp diplomet igjen i 2020. Når vi i år mottok det synlige beviset på at også avdelingen i Aurskog kunne kalle seg Miljøfyrtårn, ja da kunne vi feire at nok et stort miljømål var nådd.

Miljøfyrtårn - Norges ledende miljøsertifikat

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøledelsesordning og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sitt samfunnsansvar og miljøinnsats. Miljøfyrtårn tilbyr bedriften et effektivt verktøy som reduserer bedriftens miljøbelastning, stimulerer til grønn omstilling, og samtidig øker konkurransekraften. Å være Miljøfyrtårn-bedrift setter strenge krav til oss som bedrift om til enhver tid å tenke miljø gjennom hele næringskjeden og inneha et godt internkontrollsystem med gode rutiner. Miljøfyrtårnbedrifter tar samfunnsansvar i praksis og bidrar til bærekraftig utvikling. Statistikk viser at Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har bedre resultater enn gjennomsnittet når det gjelder blant annet sykefravær, gjenvinning av avfall og energibruk. Vi ser at miljøtiltakene som gjøres er med på å skape en miljøvennlig drift, samtidig som det gir en tydelig og dokumentert miljøprofil både internt og eksternt.

For å vite mer om Miljøfyrtårn, se her: miljofyrtarn.no

Et ønske om å være bransjens fyrtårn

I 07 Media har vi lenge sagt at vi ønsker å være bransjens fyrtårn når det kommer til arbeidet med å redusere bransjens klimaavtrykk. Ikke bare fordi vi er store, men fordi vi bryr oss. Vi er genuint interesserte og tror at vi alle kan være med på å utgjøre en forskjell. Vi jobber kontinuerlig for å ha en forretningsdrift og -plan, som er ansvarlig og i tråd med de av FNs bærekraftmål som er relevante for oss. Våre miljøsertifiseringer er viktige strategiske virkemidler i arbeidet med vår miljøpolitikk og tvinger oss til å tenke miljø og samfunnsansvar i alt vi gjør og gjennom hele næringskjeden. De gir oss konkrete tiltak som igjen gir oss konkrete og målbare resultater vi kan jobbe med. Vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar har de siste årene også resultert i en sølvmedalje i EcoVadis. Med anerkjente sertifiseringer og medlemskap innenfor UN Global Compact, EcoVadis, Transparency International og Miljøfyrtårn har vi tatt store steg i riktig retning av en mer bærekraftig bedrift.

Et kontinuerlig arbeid

Selv om vi i år kan feire en rekke nye sertifiseringer er ikke vårt arbeid ferdig. Vi er en dynamisk organisasjon, som gjennom nyskaping og forbedringer, kontinuerlig bidrar til det grønne skiftet.

En grønnere omstilling og gode miljømessige valg er derfor noe vi skal fortsette å jobbe med daglig, både vårt ansvar som leverandør, samarbeidspartner og overfor våre kunder.

Vi skal fortsette å sette bærekraftig utvikling på agendaen, på jobb og i de arenaene der vi deltar – slik at vi sammen kan være med og nå FNs bærekraftsmål 2030.

Du er kanskje også interessert i

Samfunnsansvar, bærekraft - kvalitet og arbeidsinkludering

Som en av de største aktørene i vår bransje har vi et ekstra ansvar for å gå foran. Derfor jobber vi målrettet med to hovedtemaer innen bærekraft: miljø og samfunnsansvar. Målet er å bidra til samfunnet.

Arbeidsglede - de mest verdifulle tingene er gratis

Energien og motivasjonen stiger merkbart når vi igjen kan samle våre kolleger på kontoret. Det er jo det gode samarbeidet og følelsen av fellesskap som bidrar til både trivsel og godt arbeidsmiljø på vår arbeidsplass.

Sølv til 07 Media i EcoVadis

I juni ble 07 Media tildelt sølv i EcoVadis for arbeidet vi har gjort med bærekraft og samfunnsansvar. Med en plassering blant topp 9% av trykkeriene EcoVadis har rangert over hele verden, må det være lov å si at vi er stolte.