Stories

Fra Burma til Aurskog

Den store 07-familien er sammensatt av om lag 230 personer, alle med ulik kompetanse, etnisk bakgrunn og alder. Det er folka våre som gjør at vi kan vise til en unik allsidighet i tjenesteområder, og god arbeidskultur.

Riktig bruk av papir styrker din bedrifts identitet og merkevare

Vi elsker å formidle budskap og historier med papir som kommunikasjonskanal. Selv om mye kommunikasjon nå foregår digitalt, er kombinasjonen av papir og digital formidling i veldig mange sammenhenger viktig når du ønsker å nå ut til en bred målgruppe.

Arbeidsglede – de mest verdifulle tingene er gratis

Energien og motivasjonen stiger merkbart når vi igjen kan samle våre kolleger på kontoret. Det er jo det gode samarbeidet og følelsen av fellesskap som bidrar til både trivsel og godt arbeidsmiljø på vår arbeidsplass.

Bygger nytt kraftsenter innen grafisk produksjon, medietjenester og logistikk

Nøkkelen til suksess i 07 Media er fokuset på å levere strålende service og kvalitet i alt vi gjør.

Trykte medier – verdens eldste form for massekommunikasjon

Det trykte mediet er verdens eldste form for massekommunikasjon, og 07 Media har røtter tilbake til 1940-tallet. Vi er i en kontinuerlig omstillingsfase etter hvert som nye teknologier overlapper hverandre.

Tidsskrift og magasin – ulike former for publikasjoner

Tidsskrifter og magasiner er periodiske publikasjoner som kommer ut med bestemte mellomrom, som regel i form av et stiftet eller limfrest hefte. Innholdet er som regel begrenset til et fag eller interesseområde.

Trykk og trykketeknikker

Trykkekunsten har sin opprinnelse i boktrykkerkunsten fra 1800-tallet, men har etter hvert utviklet seg til å omfatte veldig mye mer enn bare bøker. I dag består trykkekunsten av to hovedmetoder; offset og digitaltrykk.