Aktuelt

Fra ekskludering til inkludering!

I Norge har det siden 2014 vært krav om universell utforming av informasjon som publiseres både i digitale og trykte medier. Fra 2021 gjelder disse forskriftene for alle løsninger, ikke kun for nye løsninger. Men hva innebærer universell utforming?

07 Media vinner et av historiens største anbud!

Nøkkelen til suksess i 07 Media er fokuset på å levere strålende service og kvalitet i alt vi gjør.

World Creativity and Innovation Day

FN har satt 21. april 2021 som World Creativity and Innovation Day for å synliggjøre og øke bevissthet rundt de betydningsfulle rollene kreativitet og innovasjon betyr i alle aspekter av menneskelig utvikling. Vi i 07 Media ønsker å bidra til markeringen.

07 Medias expoavdeling inngår partnerskap

Vår klare ambisjon er å bli Norges største og råeste totalleverandør av messer, utstillinger og events.

07 Media tidlig ute med tiltak

Konsernledelsen i 07 Media gikk tidlig foran og tok tydelige grep for å opprettholde produksjonen i denne utfordrende tiden. På denne måten har vi sikret at 07 Media fortsatt er en trygg leverandør for alle våre kunder og samarbeidspartnere.

Reduser smittefare med trykket materiell

VIS OMSORG, REDUSER SMITTEFARE - Vi hjelper deg med alt informasjonsmateriell du trenger i disse korona-tider

Flat bed – fra Skoda til Ferrari

I løpet av mai installeres vår nye flat bed plotter, Nyala 3, i våre lokaler i Kristiansand. Plotteren som printer i et format på 3,2 x 2 meter kan trykke på stive materialer med høy tykkelse og med 9 farger. Vår versjon kan også håndtere rull til rullproduksjon og har derfor en enorm fleksibilitet.