Aktuelt

Bygger nytt kraftsenter innen grafisk produksjon, medietjenester og logistikk

Nøkkelen til suksess i 07 Media er fokuset på å levere strålende service og kvalitet i alt vi gjør.

Trykte medier – verdens eldste form for massekommunikasjon

Det trykte mediet er verdens eldste form for massekommunikasjon, og 07 Media har røtter tilbake til 1940-tallet. Vi er i en kontinuerlig omstillingsfase etter hvert som nye teknologier overlapper hverandre.

Tidsskrift og magasin – ulike former for publikasjoner

Tidsskrifter og magasiner er periodiske publikasjoner som kommer ut med bestemte mellomrom, som regel i form av et stiftet eller limfrest hefte. Innholdet er som regel begrenset til et fag eller interesseområde.

Trykk og trykketeknikker

Trykkekunsten har sin opprinnelse i boktrykkerkunsten fra 1800-tallet, men har etter hvert utviklet seg til å omfatte veldig mye mer enn bare bøker. I dag består trykkekunsten av to hovedmetoder; offset og digitaltrykk.

Vi kan rapporter!

Enten du ønsker at vi tar hånd om hele prosessen – fra ferdig manus til publisert rapport, eller du leverer komplette filer, har vi løsningene for deg. Vi lager rapporter i de fleste publiseringskanaler, analoge som digitale. Eller kanskje du ønsker å parallellpublisere rapportene?

Trykte publikasjoner – gevinster i samspill med digitale løsninger

Publikasjon kommer av latinske ordet publicare – å gjøre noe offentlig tilgjengelig. På engelsk brukes ordet blant annet om publications (publikasjoner), publisher (utgiver) og public (offentlig). Og det er jo nettopp det som er fellesnevneren for disse produktene. Hensikten med tidsskrifter, magasiner, rapporter, kataloger, prospekter og bøker er, med få unntak, å nå ut til hele eller deler av befolkningen. I tillegg er brosjyrer, foldere og flyere (se markedsføring) andre former for publikasjoner.

Merkevarestrategi skaper rask vekst!

Merkevarestrategi er viktig for å se merkevare, produkt og bedriftskultur i en helhet. Enten du skal lansere et nytt produkt, starte en ny bedrift eller videreutvikle en gammel, ja, så trenger du en fullstendig merkevareplattform som vil hjelpe deg på veien til suksess.

Visuell profil og logo – Skap et godt førsteinntrykk!

Logo og visuell profil er førsteinntrykket en kunde har av selskapet, tjenesten eller produktet ditt, som skal skille seg fra konkurrentene, og som skal skape gjenkjennelse. Dette gjelder enten du opererer i offentlig eller privat sektor.

Hva er bokdesign og redaksjonell design?

Hva er bokdesign? Bokdesign og redaksjonell design omfatter alt fra bokomslag og magasin layout til design av tidsskrifter, rapporter og bøker i alle sjangre.

Visittkort – En liten del av deg selv!

Kjært barn har mange navn. Om du kaller det visittkort, kontaktkort, eller noe annet, er et kort med din kontaktinformasjon er nyttig. Visittkort er mer enn bare kontaktinformasjon på et stykke papir – det er en liten del av deg selv som du legger igjen hos kunder og samarbeidspartnere.