Mål

Uten klare mål vil det bli vanskelig å oppnå de resultatene dere ønsker. Derfor er det viktig å sette opp klare og tydelige målsetninger for perioden. Husk at målene bør oppfylle SMART-kravet, ved at de er:

  1. Specific: Målet må være konkret og klart definert.
  2. Measurable: Det må være mulig å måle fremdrift og oppnåelse av målet.
  3. Attainable: Målet må være realistisk og oppnåelig.
  4. Relevant: Målet må være viktig for bedriften og knyttet til kjernevirksomheten.
  5. Timely: Du må ha en klar tidsangivelse for når målet skal være nådd.

Målgruppe

Hvem er det dere ønsker å nå med produktene eller tjenestene dere leverer? Svaret på dette spørsmålet er en viktig del av prosessen med å lage markedsplan. Et tydelig bilde av bedriftens målgrupper gjør det nemlig enklere å både lage og målrette markedsføringstiltak til dem man faktisk ønsker å nå.

En god idé kan være å definere ulike personas, altså fiktive karakterer som representerer en potensiell kunde eller bruker. I markedsplanen kan du deretter definere hvilke aktiviteter som er tiltenkt hvilken målgruppe (personas).

Budskap

Det er nyttig å definere noen nøkkelbudskap slik at du kan planlegge hvilke temaer og budskap som skal prege årets kommunikasjon og kampanjer. Hovedspørsmålet du bør tenker gjennom er: Hva er det du ønsker å si til de ulike målgruppene dine?

Kanaler

Neste punkt handler om hvor du skal kommunisere med kundene dine. For å få distribuert markedsføringen er det viktig å velge de riktige kanalene.

Kanalvalg er nært sammenknyttet med målgruppe eller personas. Småbarnsmødre henger neppe på de samme nettsidene som tenåringer, fiskeinteresserte finnes gjerne i andre kanaler enn moteinteresserte, og Olga på 80 år kan kanskje nås på andre måter enn André på 30 år. Tenk grundig gjennom hvilke kanaler som er nyttige og hensiktsmessige for din bedrift og målsetningene dere har satt.

Budsjett

Å lage og følge en markedsplan krever at bedriften setter av et eget markedsbudsjett. Dette kan gjerne være utfordrende for mange, men vi vil argumentere for at det er høyst nødvendig. Året blir mer forutsigbart, og det blir enklere å oppnå målene man har satt. Samtidig vil en godt gjennomtenkt plan som følges kunne føre til høyere return on investment (ROI).

Aktivitetsplan

For å nå målene dere har satt, er det viktig å følge dem opp med konkrete og målrettede markedstiltak. Her er det bare til å finne frem kalenderen og gå i gang med å sette opp oversikt over de ulike aktivitetene som skal gjennomføres. Det er viktig å få med seg både store og mindre tiltak i oversikten.

Prioriteringsliste

Som med alt annet handler markedsplanlegging om å gjøre prioriteringer. Hvilke av aktivitetene er viktigst for at bedriften skal nå sine mål?

Det kan være lurt å sette opp en prioriteringsliste eller lage et poengsystem for å bestemme hvilke markedsaktiviteter som er de viktigste. For å vurdere om en aktivitet bør prioriteres eller ikke kan det være lurt å spørre seg om aktiviteten støtter den overordnede markedsstrategien, om den hjelper bedriften å nå den overordnede målsetningen og hvilke andre planlagte aktiviteter den eventuelt vil gå på bekostning av.

Ansvarsfordeling

Det er lurt å angi hvem som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av hver enkelt aktivitet. Dette gjør det lettere for hvert enkelt teammedlem å følge opp sine ansvarsområder sikre at aktivitetene gjennomføres etter planen.

Opplegg for måling

Som tidligere nevnt bør alle målsetninger i markedsplanen være målbare. Uten kvantifiserbare og målbare tall kan det bli vanskelig å måle hvor godt markedstiltakene har fungert, eller om de har fungert i det hele tatt. Dette er en viktig del av prosessen og blir svært nyttig når dere skal lage en ny markedsplan for neste periode.

Mye å ta innover seg, tenker du? Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

07 Highlights

07Design er en del av 07 Media AS med til sammen ca. 200 ansatte, kontorer flere steder i landet og omsetter for ca. 430 millioner kroner.

Søknadsfrist

7. desember 2020
For spørsmål om stillingen, ta kontakt med byråleder/CXO Gjyri Helen Werp.

Skriftlig søknad sendes til gjyri.helen.werp@07.no