Trykte medier - Verdens eldste form for massekommunikasjon!

Nærbilde av trykk-header

Det trykte mediet er verdens eldste form for massekommunikasjon, og 07 Media har røtter tilbake til 1940-tallet. Vi er i en kontinuerlig omstillingsfase etter hvert som nye teknologier overlapper hverandre.

Jonas Andersen

Snakk med oss om mulighetene 07 Media kan tilby!

Jonas Andersen
Bid specialist
Mobil: +47 402 14 041
Mail: jonas.andersen@07.no

Norges største og beste trykkeri

Det 21. århundre har gitt trykksaken konkurranse fra en rekke nye digitale medier. Det betyr ikke at det trykte mediet snart er historie. Trykksaken lever i beste velgående sammen med nye måter å formidle informasjon på. Våre rådgivere og designere er oppdatert på ny teknologi og hjelper deg med å velge og kombinere de kommunikasjonsplattformene som er best for dine behov.

Norges største maskinpark

Med fokus på strålende service og høy kvalitet, er vi stolte over vår spisskompetanse innenfor alle våre trykketjenester, som spenner fra offset- og digitaltrykk, til store formater og spesialmedier. Vår innovative og moderne maskinpark produserer og leverer alt fra store til små opplag, alle formater, og så klart den ferdiggjøringen du måtte ønske! Vi har Norges desidert største maskinpark, og våre dyktige rådgivere gir veiledning i produkt, format, papir og produksjonsteknikk. Vi garanterer våre kunder enestående grafisk rådgivning og har et produktspekter vi er ekstremt stolte av!

Produksjon

Våre produksjonsrutiner er basert på ISO-STANDARD 12647-2. Det betyr en enklere og sikrere hverdag for både våre kunder og vår virksomhet. 07 innehar særlig god kompetanse og teknologi når det gjelder å tilrettelegge dokumenter slik at det fremmer arbeidsflyt, effektive produksjonsrutiner og kvalitet gjennom hele produksjonsprosessen. En maskinpark med lav gjennomsnittsalder og omfattende vedlikeholdsrutiner, sikrer trygghet for våre kunder når det gjelder kvalitet, tilgjengelig kapasitet, leveringssikkerhet og riktige produksjonsløsninger.

Vårt store produksjonsvolum garanterer konkurransedyktige innkjøp av råvarer. Vår maskinpark rigget for 24-timers drift, og har med dette en kapasitet som muliggjør kostnadseffektive prosesser og korte leveringstider.

Trykkteknikker

Flere teknikker er vi alene om å tilby i Norge, hvilket sikrer en helt unik kvalitet på det ferdige produktet. Vi er blant annet stolte over å være den første i Skandinavia som kan trykke alle metalliske farger digitalt. Med tre digitale Indigo-presser bidrar vi til å styrke vår posisjon som Norges mest komplette grafiske virksomhet. Trykkvaliteten er fantastisk, og mulighetene med 7 farger er mange.

Selve trykkingen er kun første steg i prosessen mot en ferdig trykksak. Når trykkingen er overstått gjenstår ferdiggjøring, som ofte innebærer prosesser som stifting, utstansing, falsing (bretting), foliering, adressering eller spiralisering. 07 Media tilbyr de fleste tjenestene på markedet innen ferdiggjøring. Vi kan hjelpe deg med alt fra de aller enkleste løsningene som stifting og falsing, til mer eksklusive løsninger som reliefftrykk, spotlakk, foliering og preg. Vi har utstyret for å hjelpe deg med å gjøre trykksaken din perfekt! Det aller meste av grafisk ferdiggjøring skjer i egne lokaler, noe som gjør prosessen både tids- og kostnadseffektiv. I tillegg har vi full kontroll over kvalitetssikringen i alle ledd.

VI HJELPER DEG!

Vi vil gjerne svare på alt du trenger å vite, slik at du får laget en mest mulig effektiv løsning for deg og din bedrift.

Du er kanskje også interessert i

Norges største og beste trykkeri

Vi er stolte over vår spisskompetanse innenfor alle våre trykketjenester; digitale- så vel som offset! Med vår innovative og moderne maskinpark produserer og leverer vi alt fra store til små opplag, alle formater, og så klart den ferdiggjøringen du måtte ønske!​

Et av Norges største designbyrå!

Vi leverer design til små og store bedrifter, på tvers av trykte og digitale flater. Vi tilbyr komplette grafiske tjenester innen områder som profil- og identitetsdesign, grafisk design, webdesign, redaksjonelt design og illustrasjon.

Vi setter grønt avtrykk med bærekraftig trykk!

Som en av de største aktørene i vår bransje har vi et ekstra ansvar for å gå foran. Derfor jobber vi målrettet med to hovedtemaer innen bærekraft: miljø og samfunnsansvar. Les mer om våre miljømerker og arbeid innen samfunnsansvar.

"*" indicates required fields

Navn*

Her finner du oss!

Hos oss jobber det mange kreative hoder som gjerne vil hjelpe deg! Ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag.

07 Oslo

Følg oss gjerne på sosiale medier.

Tidsskrift og magasin - Ulike former for publikasjoner

Tidsskrifter og magasiner er periodiske publikasjoner som kommer ut med bestemte mellomrom, som regel i form av et stiftet eller limfrest hefte. Innholdet er som regel begrenset til et fag eller interesseområde.

07 Media har i mange år trykket tidsskrifter og magasiner for ulike aktører.

Historisk utvikling

Journal des savants er det første kjente tidsskriftet vi kjenner til. Det kom ut i Paris i 1665. I Europa utviklet tidsskriftene seg raskt fra slutten av 1600-tallet, først som fagtidsskrifter og deretter kom politiske og litterære tidsskrifter. Politiske og litterære tidsskrifter nådde sitt høydepunkt på slutten av 1800-tallet, da dagspressen etter hvert overtok aktuelle saker. 

Vitenskapelige tidsskrifter

Vitenskapelige, akademiske og faglige tidsskrifter har derimot hatt en stadig voksende utbredelse, særlig innenfor teknologi og forskning. Innholdet er artikler som bidrar med ny vitenskapelig kunnskap. Mange tidsskrifter har et bredt fagområde og det er ikke alltid sammenheng mellom artiklene som trykkes i hvert nummer.

Open access

De senere årene har det blitt svært populært å publisere tidsskriftene «open access» – åpen tilgang. Dette er materiale som er fritt tilgjengelig på internett. Innholdet er gjort fritt tilgjengelig og er uten vederlag. Mange tidsskrifter tilbyr allikevel både tradisjonell publisering i abonnementsbaserte tidsskrifter og open access-publisering. Tidsskrifter med denne formen for parallellpublisering utgis ofte av forlag som kombinerer sin tradisjonelle forretningsmodell med andre betalingsmodeller.

Et vitenskapelig tidsskrift omtales ofte bare som et tidsskrift, men kalles ofte vitenskapelige eller akademiske tidsskrifter for å skille dem fra andre typer periodika.

Magasin

Et blad eller magasin er en type publikasjon som dekker et bestemt fagområde eller tema, men ikke er vitenskapelig. Innholdet er gjerne knytte til et bestemt tema eller fagområde. Formatet er mindre enn aviser, og papirkvaliteten er ofte bedre. Fagblader kan ofte likne på tidsskrifter, men de mangler den vitenskapelige forankringen, som fagfellevurdering og oppfyllelse av vitenskapelige krav.

Vi kan tilby utgiverløsninger for trykk, web, og integrasjon med egne systemer.

Du er kanskje også interessert i

Trykking av rapporter i stort eller lite opplag med godt design!

07 Media kan rapporter! Vi kan designe, produsere, trykke eller digitalisere din rapport. Om det er årsrapport, forskningsrapport, markedsrapport eller andre former for publikasjoner, så har vi løsningen for både trykking og digital publisering av rapporter.

Gjør årsrapporten digital - og bruk den som et salgsverktøy

En rapport trenger ikke utelukkende å inneholde regnskapstall og oppnådde mål for året. Du kan nemlig bruke årsrapporten til å fortelle de gode historiene som synliggjør bedriftens visjon, framtidsplaner og samfunnsengasjement.

Parallellpublisering digitalt og analogt med mPublish!

Å først tilrettelegge innhold for publisering på papir for så å publisere samme innhold på nettet, er både tidkrevende og kostbart. Med mPublish fra 07 Media automatiseres og tilrettelegges publiseringen for både nett og papir – helt eller delvis.

"*" indicates required fields

Navn*

Her finner du oss!

Hos oss jobber det mange kreative hoder som gjerne vil hjelpe deg! Ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag.

07 Oslo

Følg oss gjerne på sosiale medier.

Trykk og trykketeknikker

Trykkekunsten har sin opprinnelse i boktrykkerkunsten fra 1800-tallet, men har etter hvert utviklet seg til å omfatte veldig mye mer enn bare bøker. I dag består trykkekunsten av to hovedmetoder; offset og digitaltrykk.

Jonas Andersen

Vi hjelper deg med å finne riktig trykkteknikk!

Jonas Andersen
Bid specialist
Mobil: +47 402 14 041
Mail: jonas.andersen@07.no

Offsettrykk

Forløperen til moderne offset har røtter tilbake til 1800-tallet, og har hatt en voldsom utvikling både når det gjelder teknologi og effektivitet. Med unntak som å spenne inn trykkplater og bytte papir, gjøres i dag veldig mye automatisk og ved hjelp av datamaskiner. Offsettrykk brukes i dag for trykksaker i større opplag. Papiret kan enten mates fra ark (arkoffset) eller fra rull (rotasjonstrykk).

Offset er en videreutvikling av litografisk trykk, en plantrykksmetode, hvor trykkformen er plan og ikke har noen høydeforskjell. Enkelt forklart overføres trykkbildet til trykkplaten på en måte som gjør at den tar opp farge kun på de områdene som er behandlet. I tradisjonelt CMYK-trykk vil fire ulike plater spennes inn i maskinen til fargeverk som gjengir cyan, magenta, gul og sort. Fargen settes av (offset) til en gummiduk, som igjen overfører til papiret. Rastermønster i trykkplaten gjør at det ved hjelp av kun disse fire fargene kan lages et fullfargetrykk med tusenvis av fargenyanser. Det er også mulig å bruke fargeverkene til spesialfarger, som pantonefarger. Pantone er et fargereferansesystem hvor hver farge har sin unike kode. Dette sikrer nøyaktig den samme fargen hver eneste gang og gir tilgang til et større fargerom enn i CMYK.

Fordeler ved offsettrykk

Lavere sidepris i større opplag

Høy og jevn trykkvalitet

Høy hastighet sørger for rask levering av store opplag

Digitaltrykk

Digitaltrykk er en metode for utskrift fra digitale trykkfiler direkte til papir og andre medier. Teknologien ble for alvor introdusert på 80-tallet og er dermed forholdsvis ny i forhold til offset. Digitaltrykk har en høyere kostnad per side enn tradisjonelle offset, men oppstartskostnaden er lavere blant annet ved at man slipper å lage trykkplater. Digitaltrykk gir også mulighet for on-demand-utskrift, korte leveringstider og variable data. Tidsbesparelse, lavere kostnader og økt kapasitet til digitale presser gjør at digitaltrykk stadig vekk flytter skjæringspunktet for opplag i forhold til offset.

De vanligste digitaltrykkmetodene er blekkskrivere og laserskrivere, som avsetter pigment og toner på materialet. I rene laserskrivere trenger ikke toneren gjennom substratet, slik konvensjonelt blekk gjør, men danner et tynt lag på overflaten som festes til substratet av en smeltevæske med termisk herding.

Fordeler ved digitaltrykk

Oppsett av trykkmaskinene er enklere og krever mindre kjemikalier og papirsvinn.

Utskriftene kan ha variable data, som ved adressering eller nummerering.

Ved bruk av digitaltrykk krever ikke trykksakene tørketid og kan som oftest leveres til sluttbruker umiddelbart.

Som Norges største trykkeri er 07 Media alene i Norge om å tilby flere teknikker

Storformat

Storformatskrivere er printere som gjerne støtter papirformater med bredder opp til flere meter. Teknologien er vanligvis blekk- eller tonerbasert, og er et konkurransedyktig alternativ til tradisjonelt silketrykk. Storformatskrivere kan enten være laget for utskrift fra rull eller mates med ark (flatbed). Flatbedskrivere kan gjerne printe på omtrent alt av overflater og svært tykke materialer.

Storformatskrivere brukes til å printe blant annet bannere, plakater, messemateriell, tapeter, veggmalerier, bakgrunnsbelyst film (duratrans), folie for kjøretøy, arkitektoniske tegninger, byggeplaner, tepper til f.eks. teater- og medieoppsett, kunstverk eller skilting.

Et automatisert skjærebord gir både effektiv produksjon og muligheter for avansert og komplisert skjæring, slissing og fresing.

Det finnes få begrensninger for hvilke materialer vi kan trykke på. Vår moderne maskinpark lar oss trykke på blant annet papir, plast, PVC, aluminium, tre, glass eller stoff. Uansett hva du trenger, er vi sikre på at vi har en løsning for deg.

Jo større, jo bedre, tenker vi! Med produkter i store størrelser sikrer du at tekst og foto virkelig kommer til sin rett, og unngår at motivet deles opp på flere flater.

Ta kontakt i dag for hjelp med ditt prosjekt!

Du er kanskje også interessert i

Norges største og beste trykkeri

Vi er stolte over vår spisskompetanse innenfor alle våre trykketjenester; digitale- så vel som offset! Med vår innovative og moderne maskinpark produserer og leverer vi alt fra store til små opplag, alle formater, og så klart den ferdiggjøringen du måtte ønske!​

07 Media har alltid Trykt i Norge-merket

En samlet grafisk bransje har gått sammen om nylansering av kvalitetsmerket Trykt i Norge som viser at trykksaken din er kortreist og produsert i Norge. Ved bruk av lokale trykkerier opprettholder og bevarer vi norske arbeidsplasser, og høyt faglig nivå i bransjen.

Verdens eldste form for massekommunikasjon

Det trykte mediet er verdens eldste form for massekommunikasjon, og 07 Media har røtter tilbake til 1940-tallet. Vi er i en kontinuerlig omstillingsfase etter hvert som nye teknologier overlapper hverandre. Trykk og digital funger godt sammen.

"*" indicates required fields

Navn*

Her finner du oss!

Hos oss jobber det mange kreative hoder som gjerne vil hjelpe deg! Ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag.

07 Oslo

Følg oss gjerne på sosiale medier.

Vi kan rapporter!

Enten du ønsker at vi tar hånd om hele prosessen – fra ferdig manus til publisert rapport, eller du leverer komplette filer, har vi løsningene for deg. Vi lager rapporter i de fleste publiseringskanaler, analoge som digitale. Eller kanskje du ønsker å parallellpublisere rapportene?

Les mer om parallellpublisering med mPublish!

Hva er rapporter?

En rapport har som oppgave å gi informasjon til en gruppe. Det kan være et emne som undersøkes, et prosjekt eller en statusrapport. Rapporter er en type sakprosa. Rapporter er hovedsakelig informative tekster, men kan også inneholde forslag og oppfordringer. Rapporter er gjerne utgitt i interne rapportserier, og i motsetning til tidsskrifter, er de ofte beregnet på f.eks. beslutningstakere i politikk, offentlig forvaltning eller for bedriftsmarkedet.

Trykte rapporter

Det er ingen grense for hva slags form trykte rapporter kan ha, men ofte skal de representere et seriøst innhold. Det er derimot ingen ting i veien for at du gir rapporten et lekkert design i organisasjonens profil og velger papir, innbinding og effekter som gjenspeiler designet. Da sikrer du en rapport som appellerer til leseren og samtidig profilerer organisasjonen på en god måte.

Vi trykker rapporter i et opplag på noen få, til rapporter i mange tusen eksemplarer!

Årsrapporter

Årsrapporter er en av de vanligste formene for rapporter, og målet er at den skal gi en tilbakemelding på mål som er oppfylt siste år og hva organisasjonen har gjennomført det siste året. I tillegg kan årsrapporten inneholde statistikk. Årsrapporten gir også informasjon om bedriftens økonomiske situasjon og utvikling, samt gjerne strategi og mål for fremtiden. Årsrapporten er regulert av regnskapsloven. Det er bedriftens juridiske form og størrelse som bestemmer om det er pliktig å utarbeide årsrapport. Selv om det ikke er et krav om årsrapport for din organisasjon, kan det være en god idé å vurdere å utgi en allikevel. Det vil gi ledelse og ansatte en plattform til å forankre felles mål, strategi og hjelper organisasjonen til med å stake ut veien videre.

Trenger du årsrapport? 07 Media er eksperter! Ta kontakt i dag.

Du er kanskje også interessert i

Rapporter som skiller seg ut!

Mange bedrifter utgir årlig et stort antall rapporter. En engasjerende og gjennomarbeidet rapport handler om å presentere informasjonen på en ryddig og engasjerende måte. Bruk design som virkemiddel!

Digital årsrapport - bruk den som et salgsverktøy

En rapport trenger ikke utelukkende å inneholde regnskapstall og oppnådde mål for året. Du kan nemlig bruke årsrapporten til å fortelle de gode historiene som synliggjør bedriftens visjon, framtidsplaner og samfunnsengasjement.

Bestill trykking av rapporter

07 Media kan rapporter! Vi kan designe, produsere, trykke eller digitalisere din rapport. Vi sikrer at din rapport appellerer til mottakeren, samtidig som den profilerer organisasjonen din på en god og effektiv måte.

"*" indicates required fields

Navn*

Her finner du oss!

Hos oss jobber det mange kreative hoder som gjerne vil hjelpe deg! Ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag.

07 Oslo

Følg oss gjerne på sosiale medier.

Trykte publikasjoner – gevinster i samspill med digitale løsninger

Publikasjon kommer av latinske ordet publicare – å gjøre noe offentlig tilgjengelig. På engelsk brukes ordet blant annet om publications (publikasjoner), publisher (utgiver) og public (offentlig). Og det er jo nettopp det som er fellesnevneren for disse produktene. Hensikten med tidsskrifter, magasiner, rapporter, kataloger, prospekter og bøker er, med få unntak, å nå ut til hele eller deler av befolkningen. I tillegg er brosjyrer, foldere og flyere (se markedsføring) andre former for publikasjoner.

Er du usikker på hva slags medier du skal velge? Vi tilbyr parallellpublisering.

Fordeler og ulemper

I historisk betydning har publikasjoner vært selve pådriveren for å skape det kunnskapssamfunnet vi har i dag. Publikasjoner finnes i alle mulige trykte former, og har fra 2000-tallet fått følge av en rekke digitale formater.

Ved hjelp av PC, internett, sosiale medier og smarttelefoner, kan faktisk enhver person i prinsippet nå omtrent hele verdens befolkning i løpet av minutter. Allikevel holder trykksaken stand. Det er antakelig mange årsaker til det, blant annet vet man at mange faktisk foretrekker å lese på papir, særlig tunge og lange tekster.

Det forskes mye på hvordan hjernen oppfatter informasjon digitalt og på papir. Studier viser faktisk at når du leser på papir, så får du en dypere forståelse av konteksten.

Når vi leser på skjerm, er teksten i et digitalt format med lenker, bilder, videoer, lydfiler osv. Det fører gjerne til oppstykket og fragmentert lesing, som fører til at vi klikker fra lenke til lenke. Det er absolutt mange fordeler med dette, men også store ulemper. Hvis du leser den samme teksten på skjerm, kan du også gjenfortelle innholdet, men kunnskapen blir ikke like lett å hente frem i senere sammenhenger – den viskes raskere ut av minnet. Skjermen er derfor ofte best til korte tekster og rask lesing, mens kunnskapen sitter best når du leser på papir. Dette er viktig å ta hensyn til i det digitale skiftet, og når vi skal forme fremtidens kunnskapssamfunn!

Trykte medier har i hundrevis av år vært den primære kanalen for formidling av kunnskap og informasjon. For organisasjoner, bedrifter og offentlige virksomheter er dette fortsatt viktig. Skal du trykke et tidsskrift, magasin, rapport, årsrapport eller en annen type blad? Med en omfattende kundeliste vet vi hva som skal til for å oppnå det lille ekstra. Vi trykker og distribuerer det du trenger, med høy kvalitet, gode leveringstider og en fornuftig pris.

mPublish - Plattformen for sømløs digital publisering

Gjennom 07s  publiseringsplattform mPublish  kan du sikre at ditt digitale og analoge innhold blir publisert på optimal måte. Slik sikrer du at du når frem med budskapet ditt på digitale og trykte flater. 
Du sender oss dine word-dokumenter, vi stiller dette om og får ditt budskap presentert oversiktlig og troverdig.

Finn ut av beste måte å publisere ditt budskap på! Snakk med oss.

Du er kanskje også interessert i

Gi rapporten din den oppmerksomheten den trenger!

Mange bedrifter utgir årlig et stort antall rapporter. En engasjerende og gjennomarbeidet rapport handler om å presentere informasjonen på en ryddig og engasjerende måte. Bruk design som virkemiddel!

Gjør årsrapporten digital - og bruk den som et salgsverktøy

En rapport trenger ikke utelukkende å inneholde regnskapstall og oppnådde mål for året. Du kan nemlig bruke årsrapporten til å fortelle de gode historiene som synliggjør bedriftens visjon, framtidsplaner og samfunnsengasjement.

Parallellpublisering digitalt og analogt med mPublish!

Å først tilrettelegge innhold for publisering på papir for så å publisere samme innhold på nettet, er både tidkrevende og kostbart. Med mPublish fra 07 Media automatiseres og tilrettelegges publiseringen for både nett og papir – helt eller delvis.

"*" indicates required fields

Navn*

Her finner du oss!

Hos oss jobber det mange kreative hoder som gjerne vil hjelpe deg! Ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag.

07 Oslo

Følg oss gjerne på sosiale medier.