07 Media tidlig ute med tiltak

Portrettbilde av 07 sin CEO, Kjetil Amundsen. Foto.

Det ble tidlig klart at 07 Media måtte ta grep for å håndtere situasjonen vi nå står overfor. Konsernsjef Kjetil Amundsen var tidlig ute og besluttet uoppfordret å halvere sin egen årslønn, til tross for at han fortsatt vi jobbe fulltid fremover. Det tok ikke lang tid før den øvrige konsernledelsen stilte seg bak dette, og så det som sitt naturlige ansvar å følge etter. Den øvrige konsernledergruppen ble dermed permittert 50 % som et direkte grep for å sikre fortsatt produksjon og trygge leveranser til våre kunder.

Det faktum at ledelsen startet med seg selv først, har ført til en styrket lagånd og «fighting spirit» i selskapet – og vi står fortsatt på hver dag for å levere gode kommunikasjonsløsninger for våre kunder.

Til tross for felles innsats og tidlige tiltak i konsernledelsen, ble det på sikt ingen vei utenom å utstede 130 permitteringsvarsler på tvers av selskapets avdelinger og fagområder. Dette har helt klart vært tøffe, men nødvendige beslutninger.

Mandag 23. mars ble konsernsjef Kjetil Amundsen intervjuet i Finansavisen om grepene som er blitt tatt i selskapet.

– Jeg skal være den første til å innrømme at de seneste to ukene har vært utfordrende. Jeg bedømmer at dette er en krisesituasjon. Da er det viktig å beholde roen på den ene siden, og å tørre å ta tøffe beslutninger raskt på den andre, forteller Amundsen til Finansavisen.

 

–  Min klare filosofi er at vi som ledere må gå i front og være villige til å ofre mint like mye som vi krever at våre ansatte skal ofte. Noe annet blir helt feil, sier han.

 

Han kommer også med en tydelig oppfordring til andre ledere:

–  Før du går til permittering av én eneste av dine ansatte, vær ditt ansvar bevisst og vis at også du er villig til å ofre noe for å komme gjennom en turbulent tid.

Vi i 07 Media ser viktigheten av å ha en ledelse som ligger forut og identifiserer potensielle utfordringer på et tidlig stadium.  Vi er glade for å kunne si at kapasiteten vår opprettholdes fremover, og at vi fortsetter å betjene kundene våre med samme kvalitet, hurtighet og trygghet som dere er vant til.

Les hele intervjuet i Finansavisen

Les det opprinnelige innlegget på LinkedIn: Toppledere – start med dere selv