Distribusjon

07 adresserer, pakker og leverer videre til postkontoret eller direkte til utvalgte adresser.

Vi adresserer rett på produktet, pakker i plast eller i esker med eller uten adressering og organiserer i opptalte bunker eller på pall. 

Enten vi får ansvaret for tidsskrifter med fastlagte utgivelsestidspunkter, store markedskampanjer eller offentlige publikasjoner som skal ligge rykende ferske i embetsverkets hyller – du skal ikke bekymre deg overhodet. Vi gjør jobben vår og leverer til avtalt tid.  

Samtidig har vi i vår avdeling for lagerhold og pakking gode løsninger for å håndtere de aller fleste pakkeoppdrag. Gjennom online løsninger for lagerhåndtering gir vi kunden tilgang til sine produkter og mulighet for bestilling direkte til dit man måtte ønske. Løsningen kan også settes opp som en nettbutikk hvor kundens kunde selv kan bestille det hun måtte ønske. 

min_kollega

Kontakt oss