Den industrielle revolusjon 4.0 – hva kan dette bety for oss alle?

Nye forretningsmodeller, automatisering og robotisering er i ferd med å endre arbeidslivet fundamentalt. Konsekvensene for bedrifter, arbeidstakere og arbeidsliv kan bli store. 

Torsdag 17. november 2016

Hotel Bristol, Kristian IVs gt. 7, Oslo

PROGRAM

08.30–09.00

Velkommen til Hotel Bristol

Fremmøte og servering av en enkel frokost

09.00–09.10

Innledning

Velkommen og innledning

Håvard Grjotheim, konsernsjef i 07 Media

Et kort musikalsk intermesso

Student ved Norges musikkhøgskole

09.10–09.45

Blir din neste kollega en robot?

Den industrielle revolusjon 4.0 innebærer robotisering og automatisering av industrien, samt nye forretningsmodeller. Delingsøkonomien utfordrer de etablerte virksomhetenes markedstilbud og forretningsmodeller. Hva kan dette bety for bedrifter, arbeidstakere og arbeidsliv? Hvordan forholder vi oss til «Industri 4.0»?

Espen Andersen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

09.45–10.05

Kunstig intelligens og maskinlæring – hva vet vi om dette?

  • Hvor langt har bruk av kunstig intelligens og roboter kommet innen e-handel, journalistikk og digital transformasjon?
  • Hva slags betydning kan det få for det skrevne ord og utvikling av innhold?
  • Hvordan kan mediebransjen endres som følge av kunstig intelligens?

Codruta Gamulea, forretningsutvikler i digitalbyrået Bakken & Bæck

10.05–10.15

Oppsummering

Oppsummering, betraktninger og diskusjon Håvard Grjotheim, konsernsjef 07 Media

Om foredragsholdere

Espen Andersen

Espen Andersen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi ved Handelshøyskolen BI i Oslo, der han foreleser om strategi, IT-ledelse, elektronisk forretningsdrift og elektroniske læremidler. Han har en Master of Science in Business fra Handelshøyskolen BI. I tillegg er han utdannet Doctor of Business Administration fra Harvard Business School i USA. Han har gjennomført en rekke internasjonale forskningsprosjekter om mobile tjenester, elektronisk handel, kunnskapsledelse, læringsteknologi, teknologi- og forretningsstrategi, og samspillet mellom teknologi- og forretningsledere. Han er også aktiv som foredragsholder, skribent og rådgiver i spørsmål om teknologi og forretningsdrift.

Codruta Gamulea

Codruta Gamulea er forretningsutvikler i digitalbyrået Bakken & Bæck, hvor hun jobber med Orbit – en plattform for kunstig intelligens. Hun har i flere år vært rådgiver innen analyse og Big Data, og har erfaring både fra byråer (Creuna), startups (FAST Search and Transfer), konsulentbransjen (Accenture) og større konsern (Amedia). Gamulea er utdannet fra Handelshøyskolen BI og Harvard University i USA og har spesiell kompetanse på bruk av kunstig intelligens og maskinlæring i utviklingen av nye digitale produkter innenfor media, detaljhandel og profesjonelle tjenester. Til tross for en relativt lav profil, har selskapet hun jobber for raskt blitt en slags primus motor for innovasjon i det norske tech- og startupmiljøet.

Påmelding innen fredag 11. november.
Ønsker du å melde deg av allerede påmeldt seminar, send en e-post til seminar@07.no. 

min_kollega

Frokostseminar med 07 Media den 17. november 2016

Alle felter er påkrevde