Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidskriftet

Tidsskrift for Den norske legeforening er et medisinsk tidsskrift, som kommer ut annenhver tirsdag og publiseres først på nett. 

Det utgis 24 nummer årlig, hvorav ett dobbeltnummer. Papirutgaven sendes til leger, medisinstudenter, biblioteker, sykehus og institusjoner.

07 Media og Tidsskrift for Den norske legeforening har samarbeidet gjennom mange år, og har utfordret hverandre gjensidig på utvikling. Vi leverer både redaksjonelt system, korrektursystem, ombrekking og trykk. Løsningen baserer seg på mPublish. Løsningen er også integrert mot Tidsskriftets webportal.

Det betyr at Tidsskrift for Den norske legeforening fra samme innholdsdatabase leverer innhold til papir, mobil, nettbrett og web.