Søndagsalliansen

Søndagsalliansen

Regjeringen har sendt ut på høring et forslag om å åpne for alminnelig søndagshandel. En av løsningene kan bety at partiene i de enkelte kommunene bestemmer om søndagen skal bli hverdag.

Handel og Kontor, i samarbeid med European Sunday Alliance, ville sette fokus på hvilke av partiene på kommunalt plan som ønsker at «annerledesdagen» skal beholdes slik som i dag.

Vi designet og utviklet en nettside som i tillegg til å presentere informasjon, rapporter og nyheter rundt lovforslaget, gir en oversikt over partier og kommuner, slik at du kan se hva partiene i din kommune mener.

Nettsiden er levert med responsivt design på publiseringsplattformen Drupal. Løsningen driftes, supporteres og vedlikeholdes hos oss. 

Nøkkelinfo

Vår rolle: Rådgivning, interaksjonsdesign og grafisk design, front- og backendutvikling, vedlikehold, support og drift.

Teknologi/publiseringsløsning: Drupal

Publisert: Vår 2015

Nettsiden: sondagsalliansen.no

Inspirert?

Kontakt oss