07 Media

Styret og ledelsen

Styret

Majoritetseier i 07 Media er Norgesinvestor. Trond E. Wennberg og Leif Almstedt representerer majoritetseierne. Bjørn-Atle Holter Hovind og Gaute Hartberg representerer minoritetsaksjonærene. I tillegg er de ansatte representert med to medarbeidere: Ann Kristin Øiseth og Olaf Aamodt.

Trond Wennberg

Trond E. Wennberg

Leif Almstedt

Leif Almstedt

Bjørn Atle Holter-Hovind

Bjørn-Atle Holter-Hovind

Gaute Hartberg

Gaute Hartberg

Ann Kristin Øiseth

Ann Kristin Øiseth

olafyeah

Olaf Aamodt

Øvrig ledelse i enhetene