Historie

07 Media har vært i bransjen siden 1940-tallet.

07 ble etablert som selskap i 2007 (derav navnet 07) og er bygget opp rundt flere veletablerte virksomheter innenfor områdene grafisk produksjon, webpublisering og design. De første virksomhetene som var med på å etablere 07 var PDC Tangen, GAN Grafisk og GAN Media og Krone Trykk. 07 Media kan dermed vise til en historie i bransjen som går tilbake til 1940-tallet. Siden etableringen i 2007 har en rekke selskaper blitt innlemmet i konsernet. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo, men 07 Media har også virksomhet på Aurskog, i Kristiansand, Moss, Tønsberg og Valdres.