Svanen

Svanemerke 07 Media

Både papirråvare, papirproduksjon, selve trykkeprosessen og transport er med på å avgjøre miljøpåvirkningen fra en trykksak.

Et svanemerket trykkeri oppfyller Nordisk Miljømerkings krav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer – og de må dokumentere redusert avfallsproduksjon og reduserte utslipp.

Miljøtilpasning i innkjøp, produksjon og rutiner
Kravene som Svanen stiller til trykkerier, er dels obligatoriske og dels poenggivende. Det betyr for eksempel at trykkeriene må gjøre kraftige forbedringer ved å velge mellom tiltak for valg av papir, mengde papiravfall, redusert energiforbruk og kjøp av miljømerkede produkter og tjenester. Samtidig stiller Svanen strenge, obligatoriske krav til trykkfarger, folier, lakk, lim, toner, blekk, løsningsmidler, fuktevannstilsetninger og algemidler.

Papir og miljøpåvirkning
Hvilket papir som benyttes har tradisjonelt blitt vurdert som det aller viktigste i vurderingen av om en trykksak er «miljøvennlig». I dette inngår hensynet til naturmangfoldet gjennom vurdering av skogbruket og energibruken knyttet til masse- og papirproduksjon. Produksjon av denne energien kan også ha konsekvenser. Skogbruk, masse- og papirproduksjon innebærer også en betydelig bruk av kjemikalier, mange av disse er helse- og miljøskadelige.

Trykkeprosess og miljøpåvirkning
07 har også arbeidet aktivt med eventuelle miljøkonsekvenser av selve trykkeprosessen. Produksjon, bruk og utslipp av fargestoffer og bruk av løsemidler og fuktevann har hatt spesielt stor fokus, ikke bare når det gjelder helse- og miljøfarlige kjemikalier – men også når det gjelder energibruk.

Svanen er et klimatiltak
Svanen stiller krav til energikrevende prosesser. Alle produkter og tjenester merket med Svanen krever mindre energi – og gir dermed lavere utslipp av klimagasser. Energikravene til svanemerket papirproduksjon er ett eksempel på hvordan Miljømerking tar hensyn til valg av energikilde, gjenbruk av energi og utslipp av CO2 ved energiforbruk. Også Svanens krav til redusert bruk av kjemikalier vil påvirke trykkeriets utslipp av klimagasser.

Transport
Den senere tid har også transport fått større fokus. 07 har hele tiden forsøkt å finne miljøhensiktsmessige metoder for befraktning av råvarer inn til oss samt ferdige varer ut til våre kunder. Det betyr at vi gjør store innkjøp og arbeider aktivt for at flest mulig av våre leveranser transporteres med varer som skal til samme område.  

Last ned merket i farger eller sort/hvitt