Grønt Punkt

Solid miljøfokus, svanemerking av produkter og systematisk arbeid for reduksjon av miljøbelastning bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling for våre kunder.

Vi har i mange år arbeidet aktivt med kvalitetssikring knyttet til HMS, og vi er sertifisert i henhold til det nordiske miljømerket Svanen samt FSC™ (Forest Stewardship Council™).

Et svanemerket trykkeri oppfyller både miljø- og helsekrav, har redusert produksjon av avfall og redusert forbruk av kjemikalier

07 Media er også sertifisert i henhold til FSC. At vi er FSC-sertifisert betyr at alle ledd i verdikjeden - fra skogbruk, til tremasse og papirfremstilling, via grossist og til trykkeriet - er sertifiserte. Rutinene garanterer sporbarhet tilbake til et bærekraftig skogbruk. Dette kalles CoC (Chain of Custody) og kontrolleres av et utenforstående sertifiseringsorgan.

I tråd med vårt fokus på miljø har vi også medlemskap i Grønt Punkt. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. På denne måten bidrar 07 Media til miljødugnaden.

Benytter du 07 Media skal du være trygg på at din leverandør tar miljøet på alvor!

Les mer om Grønt Punkt på deres hjemmesider.