Styrker vårt miljøfokus med Grønt Punkt

Solid miljøfokus, svanemerking av produkter og systematisk arbeid for reduksjon av miljøbelastning bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling for våre kunder.

07 har i mange år arbeidet aktivt med kvalitetssikring knyttet til HMS, og vi er sertifisert i henhold til det nordiske miljømerket Svanen. Et svanemerket trykkeri oppfyller både miljø- og helsekrav, har redusert produksjon av avfall og redusert forbruk av kjemikalier. Vi er også sertifisert av Forest Stewardship Council (FSC). FSC-sertifisering innebærer at alle ledd i vår verdikjede – fra skogbruk, tremasse, papirfremstilling, via grossist og til trykkeriet – er sporbare og garanterer at papiret kommer fra bærekraftig skogsdrift. Dette kalles CoC (Chain of Custody) og kontrolleres jevnlig av et uavhengig sertifiseringsorgan.

I tråd med vår miljøsatsing har vi nylig styrket vårt engasjement ytterligere med medlemskap i Grønt Punkt. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall- og glassemballasje, samt emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. På denne måten ønsker 07 å bidra ytterligere til å skåne miljøet. Benytter du 07 Media skal du være trygg på at vi tar miljøet på alvor!