Sørlie AS går inn i 07 Media

Som vedlagte dokument viser har Sørlie AS gått inn i 07 Media.