07 Media innvilget medlemskap i Transparency International Norge

Transparency International Norge (TI Norge) er den norske avdelingen av Transparency International, en non-profit og upartisk global organisasjon stiftet i 1993 for å bekjempe korrupsjon nasjonalt og internasjonalt. 

Corporate Social Responsibility (CSR) har vært et viktig satsningsområde for 07 helt siden selskapet ble stiftet i 2007. Det siste året har arbeidet skutt ytterligere fart. I august i fjor deltok 07 på et seminar om antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeder i regi av TI Norge. Deltakerne besto hovedsaklig av virksomheter innenfor offshore, shipping og høyteknologi, hvorav 07 ble invitert som eneste representant for kommunikasjonsbransjen.

Arbeidet i etterkant brakte oss nærmere i kontakt med Transparency International og deres viktige arbeid med å sette korrupsjon på dagsorden. Parallelt med lanseringen av våre egne etiske retningslinjer for samfunnsansvar, ble det besluttet å søke om medlemskap i organisasjonen. Medlemskapet ble innvilget og er effektiv med virkning fra mars 2013. Medlemmer forplikter seg til å praktisere nulltoleranse mot alle former for korrupsjon i all sin virksomhet, og tilslutte seg kjerneverdiene åpenhet, ansvarlighet, integritet, solidaritet, mot, rettferdighet og demokrati.