Digital Signage – levende kommunikasjon som treffer!

Skjermbasert informasjon har opplevd stor vekst de siste årene. Det er ventet at denne utviklingen vil fortsette. 07 Media har betydelig erfaring med hvordan man skal kommunisere på skjerm, og hvordan teknologien kan implementeres og utnyttes på en effektiv måte. Fagområdet omtales ofte også som Digital Signage.

Treffsikker kanal
Digital Signage kan bidra til å øke salg, forsterke merkevarer og effektivisere informasjonspredning. Skjerminnholdet kan presentere tilbud, reklame, veiledning, animasjon, video og interaktivitet som sammen skaper en positiv grad av oppmerksomhet. Effekten av levende digitalt budskap på godt plasserte steder kan være meget virkningsfullt, gjerne som supplement til annet butikkmateriell. Prisnivået på skjermer i alle størrelser går stadig nedover, samtidig som teknologien stadig forbedres. Fremover vil man se en økende bruk av digitale skjermer både ute- og innendørs.

Totalleverandør
07 produserer innhold til alle typer skjermløsninger. I tillegg administrerer vi løsningsarkitekturen og utarbeider sendeskjemaer etter avtale med kunde.
Vi kan også formidle selve skjermene, etter leasing eller kjøpsavtale. Som uavhengig aktør er vi ikke bundet til noen fabrikant, men velger det merket som er best tilpasset kundens case. Teknologi er imidlertid bare én brikke. Det viktigste med Digital Signage er budskapet og trygghet om at løsningen fungerer til enhver tid. Her er det mange aktører som feiler. Ved å benytte både animasjoner og andre effekter leverer vi innhold som blir lagt merke til.

Flere egenskaper
Digital Signage har meget fleksibel funksjonalitet. Løsningen kan settes opp både som informasjonskanal og salgsutløsende reklamekanal for blant annet handels- og servicenæringen, hoteller, flyplasser, togstasjoner, museer, kjøpesentre, restauranter, banker, skoler osv. Vi samarbeider tett med programvareleverandører innenfor Digital Signage og kan sammen med disse levere komplette løsninger for våre kunder. Digital Signage krever også kompetanse innenfor tilgrensende tjenester. Vi har derfor et sterkt fokus og kompetanse innenfor interaktive webløsninger, applikasjoner, e-handel og sosiale medier.

Mer informasjon
Ønsker du mer informasjon om digitale skjermløsninger, ta gjerne kontakt med fagansvarlig 
Anders Tofthagen for en inspirerende prat! Han kan nås på e-post: anders.tofthagen@07.no 
Eller telefon: 975 50 525.