07 Media overtar Coor Media

Coor Media har vært en del av Coor Service Management (CSM) siden selskapet fusjonerte med Det Norske Veritas Eiendom i 2005. Selskapet har levert tjenester innen kommunikasjon, design og produksjon til en rekke ulike kunder. Coor Media er likevel ikke en del av CSM sin kjernevirksomhet, og selskapet har derfor besluttet å avvikle Coor Media med virkning fra 30. april 2016.

I denne forbindelse har man nå kommet til enighet med 07 Media om videreføring av driften.

07 Media overtar store deler av det kreative teamet i Coor Media og etablerer med dette en avdeling på Veritas-senteret på Høvik i Bærum. Den nye avdelingen vil være i drift fra 1. mai og skal ivareta og bygge videre på Coor Medias eksisterende kunder og samarbeidspartnere.

Samtidig som kundene skal få tilgang til den samme kompetansen som har vært i Coor Media tidligere, vil overtagelsen også øke tjenestespekteret som kan tilbys kundene. 07 Media er et
av Skandinavias største mediehus og tilbyr markedet en stor bredde tjenester som en ledende virksomhet innen kommunikasjon og publisering både på papir og digitale medier.

Vi gleder oss over den nye muligheten som her har kommet til og ønsker både etablerte og nye relasjoner velkommen i våre lokaler på Høvik. 

Morten Westby                                                                                 Håvard Grjotheim
Daglig leder – Coor Media                                                               CEO – 07 Media AS