Innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring, også kjent som content marketing, har store fordeler sammenlignet med tradisjonell reklame. Men skal du lykkes med innholdsmarkedsføring, må du oppføre deg redelig og gi av deg selv.

Oversikt over tjenestene innholdsavdelingen vår leverer:

• Innholdsmarkedsføring (content marketing)

• Kommunikasjonsstrategier

• Redaktøransvar, journalisttjenester og annen redaksjonell bistand

• Tekstproduksjon og tekstredigering

• Språkvask og korrektur

Om innholdsmarkedsføring

Årsaken til at innholdsmarkedsføring har så stor framgang, er ganske enkelt fordi vi aldri tidligere i menneskehetens historie har vært utsatt for et så voldsomt reklame- og medietrykk som i dag.

– Innholdsmarkedsføring har klare fortrinn nå som vi oversvømmes av budskap i alle kanaler, og siler vekk det meste av tradisjonell reklame. For innholdsmarkedsføringens funksjon er mer enn bare å påvirke; den skal også gi noe tilbake til leseren eller mottakeren, fastslår Inger Marie Spange i 07 Media Innhold. - Når mottakerene får noe de synes er verdifullt, aksepterer de også å få med et salgsbudskap på kjøpet. Skal innholdsmarkedsføring fungere, må den oppleves som positiv. Du må heller aldri seile under falsk flagg eller forsøke å lure mottageren på noe vis. For å sette det litt på spissen handler innholdsmarkedsføring om ærlighet og kjærlighet til kundene dine; å vise at du bevisst ønsker å være til nytte for dem.

- Stadig flere markedsførere oppdager nå fordelene med innholdsmarkedsføring, tilføyer kollega Johan Bernhard Johnsen. - Og aktiviteter av denne typen tar nå en stadig større del av reklamekaka.

Egne medier og gode historier gir suksess

Sentralt i innholdsmarkedsføring står medier som markedsførerne selv kontrollerer.

- Dette er for eksempel egne nettsider, nyhetsbrev på mail, deltakelse på sosiale medier, brosjyrer, kataloger og kundemagasiner, ramser Inger Marie opp. - Undersøkelser viser faktisk at du får høyere oppmerksomhet og større tillit hos målgruppene i disse enn i andre typer medier.

- Men forutsetningen er selvsagt at kvaliteten på innholdet holder mål, påpeker Johan. - Og der spiller gode historier en meget sentral rolle. Vi påstår at gode historier er verdens beste markedsføringsvåpen; ganske enkelt fordi de skaper høy oppmerksomhet og stor interesse. Kort sagt fører gode historier til at du blir bedre likt. Ogdeter jo egentlig hva all markedsføring handler om, ikke sant?

I 07 Media Innhold har vi medarbeidere med store kunnskaper og lang erfaring med innholdsmarkedsføring. Kontakter du Inger Marie eller Johan, tar de gjerne et uforpliktende møte med deg.

- Ja, vi viser deg gjerne hvordan innholdsmarkedsføring kan effektivisere markedsaktivitetene dine, smiler de.

min_kollega

Kontakt oss