Kampanjer

Hensikten med kampanjer er å skape oppmerksomhet i en begrenset periode. Målsettingen er å skape økt merkekjennskap og økt prøvegrad, som i sin tur resulterer i økt salg. 07 Media Brand|Retail lager merkevarebyggende- og/eller salgsøkende kampanjer – alt fra idé til produksjon, ferdigstilling og levering. Nøkkelen til suksess er den gode ideen som aktiverer og engasjerer forbrukerne i ønsket retning! 

Kampanjetyper:

  • Lanseringskampanjer
  • Butikkampanjer
  • Tilgiftskampanjer
  • Co-branding kampanjer
  • Digitale kampanjer 
min_kollega