mPublish

mPublish

mPublish effektiviserer publisering i flere medier samtidig.

Å først tilrettelegge innhold for publisering på papir for så å publisere samme innhold på nettet, er både tidkrevende og kostbart. Med dagens teknologi kan man automatisere tilretteleggingen av publisering av innhold for nett og papir – helt eller delvis. 07 har teknologisk spisskompetanse på slike løsninger. I tillegg har vi nærhet til, innsikt i, og kompetanse innenfor de forskjellige produksjonsprosessene.

Vår parallellpubliseringsplattform, mPublish, er en modulbasert plattform som effektiviserer publisering i flere medier. Dette gir effektiv sideombrekking og dynamiske løsninger for digitale kanaler, enten vi snakker om hele, eller deler av den trykte teksten. I tillegg kan det kobles til andre moduler, eksempelvis redigeringsmodul, nyhetsmodul og modul for publisering av stillingsannonser.

mPublish baserer seg på xml og gir således en medieuavhengig database som er forberedt på fremtidens publiseringsbehov.

Hvor passer mPublish?

  • Der det er behov for en publiseringsløsning med fokus på import av eksisterende dokumenter, bøker, magasiner, rapporter, kataloger, med mer – uten klipp og lim
  • Der innholdet skal publiseres i flere kanaler, fra web og mobil til App’er og trykk
  • Der det er behov for å berike innholdet fra eksisterende dokumenter for å tilpasse seg mulighetene og egenskapene de forskjellige mediene tilbyr
  • Der innholdet skal kobles sammen med interne og eksterne kilder, som ivaretar referansene på tvers av medier
min_kollega

Kontakt oss