Dynamicweb

Dynamicweb

Dynamicweb er en online plattform for nettsider, nettbutikker og for markedsføring på nettet. 

Dynamicweb brukes i dag av over 4000 bedrifter i over 20 land og oppdateres løpende i nye versjoner som tilbys via en oppdateringsavtale. Dynamicweb automatiserer de tidskrevende oppgavene ved søkemotoroptimering. Dette resulterer i bedre plasseringer og flere besøkende på nettsiden.

Dynamicweb har følgende fordeler:

  • Nettsider og nettbutikk i samme løsning
  • Løpende utvikling
  • Søkemotoroptimalisert
  • Statistikkverktøy
  • Utvide med .NET

Noe for deg?

Dynamicweb gir én samlet Online Business Plattform til alle markedsføringsbehov. Løsningen inneholder alt man trenger til å lage nettsider, nettbutikker og online markedsføring og kan tilpasses enhvers forretningsprosesser.

Les mer om Dynamicweb her:

min_kollega

Finn ut om Dynamicweb passer dine behov!

Kontakt oss