Apper

Proprietære eller webbaserte apper.

07 tilbyr design og utvikling av apps for iPhone, iPad, Android, og web apps.

Markedet for applikasjoner eller apper har vokst i takt med utbredelsen av smarttelefoner og nettbrett. Den mobile opplevelsen har blitt en del av vår hverdag.

Apper kan fylle mange behov og gir kunden rask og effektiv tilgang til innholdet. Enten fordi innholdet har verdi eller fordi man ønsker å øke salget av andre varer gjennom tilgjengeliggjøring av informasjon i en app.

Fordeler med en app:

  • Stor fleksibilitet med tanke på grafikk og animasjon
  • Kan utnytte mobilenhetens egenskaper
  • Buzz-effekten ved apps
  • Rask navigasjon
  • Publisitet i App Store
  • Alltid tilgjengelig – selv uten nettilgang

Vi legger stor vekt på kundens verdiskapning og brukervennlighet!

min_kollega

Kontakt oss