Interaksjonsdesign

Godt webdesign handler om mer enn det visuelle uttrykket på et nettsted. 

God brukeropplevelse er avgjørende for en vellykket nettløsning, da det gir brukeren mestringsfølelse og entusiasme. Vi hjelper våre kunder å tilby brukeren tilgang til de nyeste funksjoner og teknologier på en effektiv, enkel og forståelig måte. Ved å analysere brukernes forventninger og behov, kombinert med kundens kommunikasjonsmål, skaper vi lønnsomme nettløsninger.

I våre prosjekter står brukeropplevelse og funksjonalitet alltid sentralt, og vi sørger for at god struktur og informasjonsarkitektur løfter løsningen til toppnivå.  

07 Media har samme brukerorienterte tilgang til alle prosjekter:

  • Nettløsninger
  • Mobile plattformer - både tablet og mobil
  • Apps - Native og web
  • Intranett

Kontakt oss for å høre mer om hva 07 Media kan gjøre for ditt nettsted.

min_kollega

Kontakt oss